Teulu

Ysgaru a gwahanu

Dysgwch sut i reoli'ch arian a rhannu'r hyn rydych yn berchen arno wrth fynd trwy ysgariad neu ymwahaniad.

 1. Rhannu’r cartref teuluol a’r morgais wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 2. Eich sefyllfa ariannol mewn perthynas newydd
 3. Cronnwch eich cynilion ymddeoliad wedi ysgariad neu ddiddymu
 1. Beth i’w wneud gyda thaliad cyfandaliad ar ôl ysgariad neu ddiddymiad
 2. Sut i gael trefn ar eich arian wrth wahanu neu ddiddymu
 3. Rhannu diddordebau busnes wrth ysgaru neu ddiddymu
 4. Trefnwch gyfrifon banc ar y cyd, yswiriant, biliau a chyllid arall gyda’ch cyn bartner
 5. Rhannu diddordebau busnes wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 6. Rhannu cartref y teulu a morgais wrth ysgaru neu ddiddymu os ydych yn rhentu
 7. Rhannu buddsoddiadau a chynilion yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 8. Rhannu buddsoddiadau a chynilion pan fyddwch chi’n gwahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 9. Rhannu’r cartref teuluol wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw – rhentu
 10. Rhannu pensiynau wrth ysgaru neu ddiddymu
 11. Adolygu yswiriant ar gyfer eich cartref ac eiddo ar wahanu
 12. Sut i gael trefn ar eich arian wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 13. Sut i rannu eich eiddo ar wahanu
 14. Rhannu cartref y teulu a morgais yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 15. Rhentu: Eich hawliau i’ch cartref yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 16. Rhentu: Diogelu eich hawliau i’ch cartref wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 17. Sut i ddiogelu eich arian wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 18. Ysgariad neu ddiddymiad DIY (ei wneud eich hun)
 19. Canllaw i ysgariad neu ddiddymiad rhyngwladol
 20. Cytundebau gwahanu yn hytrach nag ysgariad neu ddiddymiad
 21. Sut i dalu ffioedd cyfreithiol ar ysgariad neu ddiddymiad
 22. Sut i dalu ffioedd cyfreithiol pan fyddwch chi’n gwahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 23. Beth yw cost ysgariad neu ddiddymiad?
 24. Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol neu ariannol ar ysgariad neu ddiddymiad
 25. Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol neu ariannol wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 26. Cytundebau gwahanu fel dewis amgen i ysgariad neu ddiddymiad yn yr Alban
 27. Sut i ddiogelu eich arian yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 28. Sut i ymdrin â dyledion sy’n achosi problem ar ôl gwahanu
 29. Diogelu eich hawliau ar berchen cartref yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 30. Diogelu eich hawliau ar berchen cartref wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 31. Beth i’w wneud gyda chyfrifon a chynilion plant os byddwch yn gwahanu
 32. Faint o gynhaliaeth plant ddylwn i ei dalu?
 33. Adolygu yswiriant ar gyfer dibynyddion a’ch ewyllys yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 34. Adolygu yswiriant ar gyfer dibynyddion a’ch ewyllys wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 35. Sut i drefnu cynhaliaeth plant
 36. Newidiadau a allai effeithio ar daliadau cynhaliaeth
 37. Toriad llwyr neu lwfans cyfnodol ar ôl ysgariad neu ddiddymiad yn yr Alban
 38. Toriad llwyr neu gynhaliaeth i gymar ar ôl ysgariad neu ddiddymiad
 39. Trefnu cynhaliaeth dros dro yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
 40. Trefnu cynhaliaeth yn yr Alban
 41. Pa fudd-daliadau y gallaf eu hawlio os ydw i’n ysgaru neu’n gwahanu?
 42. Rheoli cyllideb eich cartref ar wahanu
 43. Amddiffyn rhag cam-drin ariannol
 44. Morgeisi ecwiti a rennir neu bartneriaeth
 45. Cyfrifiannell ysgariad ac arian

Gwneud ewyllys

Dysgwch sut i wneud a newid ewyllys a dysgu am y gwahanol opsiynau sydd ar gael.

Siarad am arian

Siarad â'ch plant am arian

Mae rhieni a gofalwyr yn chwarae rôl hanfodol wrth helpu eu plant feithrin y sgiliau ariannol angenrheidiol.