Cymorth gyda morgeisi

Dechreuwch arno gyda'n canllaw dechreuwyr i forgeisi, cael y fargen gywir, ac awgrymiadau os ydych yn profi anawsterau wrth dalu.

 1. Hawlio taliadau cerdyn credyd annheg yn ôl
 2. Rhowch drefn ar eich morgais
 3. Digollediad os ydych wedi colli arian trwy gam-werthu
 4. Morgeisi – canllaw i ddechreuwyr
 5. Esbonio opsiynau ad-dalu morgais
 6. Ffyrdd o ad-dalu morgais llog yn unig
 7. Deall gwahanol fathau o forgeisi
 8. Canllaw i forgeisi gyda nodweddion arbennig
 9. Canllaw i ffioedd a chostau morgeisi
 10. Dogfennau ffeithiau allweddol sy'n esbonio'ch morgais
 11. Rhestr wirio cymharu morgeisi
 12. Diogelu eich hun a’ch cartref: chwilio am yswiriant
 13. Pam ei bod yn werth ichi adolygu eich morgais yn rheolaidd
 14. Cynyddu'ch morgais – cael benthyciad ychwanegol ar y morgais
 15. Canllaw ar gyfer cymryd seibiant o daliadau morgais
 16. Morgeisi gwaddol a gamwerthwyd
 17. A ddylech chi glirio’ch morgais yn gynnar?
 18. Awgrymiadau os ydych chi'n cael trafferth cael morgais
 19. Cyngor morgeisi – A ddylech chi gael cynghorydd morgeisi?
 20. Sut mae ailforgeisio yn gweithio?
 21. Ôl-ddyledion morgais neu broblemau wrth dalu'ch morgais
 22. Cymorth gan y llywodraeth os na allwch dalu'ch morgais
 23. Cyfrifiannell morgais
 24. Cyfrifiannell fforddiadwyedd morgais
 25. Ecwiti negyddol: ei ystyr a beth allwch chi wneud amdano
 26. Sut i baratoi ar gyfer codiad mewn cyfraddau llog
 27. Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais (SMI)