Help gyda’ch budd-daliadau

Help wrth gael yr hawliadau cywir, ble i gael cymorth a chyngor ynghylch budd-daliadau a beth i'w wneud os torrir eich taliadau.

 1. Sancsiynau budd-daliadau a sut i ddelio â nhw
 2. Cymorth wrth aros am daliadau budd-dal
 3. Newidiadau i fudd-daliadau yn y DU
 4. Beth i'w wneud os bydd eich budd-daliadau’n cael eu torri
 5. Lle fedra i gael cymorth a chyngor am fudd-daliadau?
 6. Gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn yr hawliadau cywir
 7. Cap budd-daliadau
 8. Toriadau yn y Budd-dal Tai i denantiaid tai cymdeithasol
 9. Taliad Annibyniaeth Bersonol – cyflwyniad
 10. Credyd Treth Plant
 11. Hawlio credydau treth
 12. Symud o DLA i PIP ac ymdopi â newidiadau mewn incwm
 13. Symud o DLA i PIP – beth i’w wneud os bydd eich dyfarniad yn cael ei leihau neu’n cael ei derfynu
 14. Pa fudd-daliadau anabledd a salwch allaf i eu hawlio?