Cartrefi a morgeisi

Popeth y mae angen i chi ei wybod am brynu cartref a dewis y morgais cywir

Prynu cartref

Cyfrifwch eich costau prynu a symud cyffredinol, cyngor i brynwyr tro cyntaf, ac awgrymiadau ac offer i'ch helpu chi i gyfrifo beth allwch ei fforddio.

Rhentu a gosod

Cyngor i'ch helpu i gyfrifo faint o rent y gallwch chi fforddio, a sut i gyllidebu a rhannu costau wrth rentu.

Mathau o forgeisi

Dysgwch am wahanol fathau o forgeisi, o ad-daliad a llog yn unig i ecwiti a rennir a phrynu-i-osod.

Cymorth gyda morgeisi

Dechreuwch arno gyda'n canllaw dechreuwyr i forgeisi, cael y fargen gywir, ac awgrymiadau os ydych yn profi anawsterau wrth dalu.