Sut i gynilo arian

Cyfrifwch faint allwch fforddio ei gynilo a dysgwch sut i sefydlu a chyrraedd eich nod cynilo.

 1. Cynilo arian i fynd ar wyliau
 2. Pam bod cynilo'n rheolaidd yn talu ffordd
 3. Sut i gynilo ar gyfer priodas
 4. Mynd i’r arfer o gynilo
 5. Sut i gynilo ar gyfer y Nadolig
 6. Cynilo i roi hwb i’ch cyllideb
 7. A ddylech chi gynilo, neu dalu dyledion benthyg a chardiau?
 8. Chwyddiant – beth sydd angen i gynilwyr ei wybod
 9. Beth os na allwch fforddio cynilo?
 10. Cynilion ar gyfer argyfwng – faint sy'n ddigon?
 11. Sut i ddewis rhwng cynilo a benthyca
 12. Opsiynau cynilo i blant
 13. Peidiwch â chadw arian parod o dan y fatras
 14. Cynilo arian ar gyfer blaendal morgais
 15. Sut i bennu nod cynilo
 16. Cynilo ar gyfer car
 17. A ddylwn gynilo neu fuddsoddi fy arian?
 18. Adlog
 19. Cyfrifiannell cynilo
 20. Canfod arian parod yn gyflym
 21. Gwiriad Iechyd Ariannol
 22. Cynllunydd cyllideb
 23. Sut i baratoi ar gyfer codiad mewn cyfraddau llog
 24. Cael help proffesiynol os ydych yn poeni am gynilion, buddsoddiadau, neu bensiynau
 25. Help os ydych yn poeni am eich cynilion, buddsoddiadau neu bensiwn