Pobl anabl

Cymorth ynghylch Taliad Annibyniaeth Bersonol, grantiau anabledd, cymhorthion a chyfarpar.

 1. Budd-daliadau a hawliau anabledd i blant
 2. Cyllid i addasu’ch cartref i’w wneud yn hygyrch
 3. Taliad Annibyniaeth Bersonol – cyflwyniad
 4. Grantiau elusennol ar gyfer pobl sâl neu anabl
 5. Symud o DLA i PIP ac ymdopi â newidiadau mewn incwm
 6. Symud o DLA i PIP – beth i’w wneud os bydd eich dyfarniad yn cael ei leihau neu’n cael ei derfynu
 7. Pa fudd-daliadau anabledd a salwch allaf i eu hawlio?
 8. Sut i roi trefn ar eich arian os ewch yn sâl neu’n anabl
 9. Prynu yswiriant os ydych yn sâl neu’n anabl
 10. Credyd Cynhwysol i bobl sâl ac anabl
 11. Siopa o gwmpas am gymhorthion a chyfarpar anabledd
 12. Help i chwilio am waith os ydych chi’n anabl
 13. Motability, Y Cynllun Bathodyn Glas a theithio gostyngol
 14. Cefnogaeth i roi cymorth i chi gadw’ch swydd pan fyddwch yn sâl neu’n anabl
 15. Sut i apelio yn erbyn penderfyniad am fudd-daliadau anabledd
 16. Awgrymiadau i arbed arian a gostyngiadau i bobl anabl
 17. Cael benthyciad os ydych yn sâl neu’n anabl
 18. Ymddeoliad cynnar oherwydd salwch neu anabledd
 19. Cefnogaeth i’ch helpu i astudio pan fyddwch yn sâl neu’n anabl
 20. Cael morgais os ydych yn sâl neu’n anabl
 21. Problemau ariannol a lles meddyliol gwael