Pobl anabl

Cymorth ynghylch Taliad Annibyniaeth Bersonol, grantiau anabledd, cymhorthion a chyfarpar.

 1. Cyllid i addasu’ch cartref i’w wneud yn hygyrch
 2. Sut i roi trefn ar eich arian os ewch yn sâl neu’n anabl
 3. Sut i apelio yn erbyn penderfyniad am fudd-daliadau anabledd
 4. Credyd Cynhwysol i bobl sâl ac anabl
 5. Awgrymiadau i arbed arian a gostyngiadau i bobl anabl
 6. Motability, Y Cynllun Bathodyn Glas a theithio gostyngol
 7. Siopa o gwmpas am gymhorthion a chyfarpar anabledd
 8. Grantiau elusennol ar gyfer pobl sâl neu anabl
 9. Help i chwilio am waith os ydych chi’n anabl
 10. Cefnogaeth i roi cymorth i chi gadw’ch swydd pan fyddwch yn sâl neu’n anabl
 11. Cefnogaeth i’ch helpu i astudio pan fyddwch yn sâl neu’n anabl
 12. Cael benthyciad os ydych yn sâl neu’n anabl
 13. Ymddeoliad cynnar oherwydd salwch neu anabledd
 14. Cael morgais os ydych yn sâl neu’n anabl
 15. Prynu yswiriant os ydych yn sâl neu’n anabl
 16. Budd-daliadau a hawliau anabledd i blant
 17. Taliad Annibyniaeth Bersonol – cyflwyniad
 18. Symud o DLA i PIP ac ymdopi â newidiadau mewn incwm
 19. Symud o DLA i PIP – beth i’w wneud os bydd eich dyfarniad yn cael ei leihau neu’n cael ei derfynu
 20. Pa fudd-daliadau anabledd a salwch allaf i eu hawlio?