Pobl anabl

Cymorth ynghylch Taliad Annibyniaeth Bersonol, grantiau anabledd, cymhorthion a chyfarpar.

 1. Cyllid i addasu’ch cartref i’w wneud yn hygyrch
 2. Sut i roi trefn ar eich arian os ewch yn sâl neu’n anabl
 3. Budd-daliadau anabledd a salwch – gwiriwch eich hawliau
 4. Sut i apelio yn erbyn penderfyniad am fudd-daliadau anabledd
 5. Credyd Cynhwysol i bobl anabl
 6. Awgrymiadau i arbed arian a gostyngiadau i bobl anabl
 7. Motability, Y Cynllun Bathodyn Glas a theithio gostyngol
 8. Siopa o gwmpas am gymhorthion a chyfarpar anabledd
 9. Grantiau elusennol ar gyfer pobl sâl neu anabl
 10. Help i chwilio am waith os ydych chi’n anabl
 11. Cefnogaeth i roi cymorth i chi gadw’ch swydd pan fyddwch yn sâl neu’n anabl
 12. Cefnogaeth i’ch helpu i astudio pan fyddwch yn sâl neu’n anabl
 13. Cael benthyciad os ydych yn sâl neu’n anabl
 14. Ymddeoliad cynnar oherwydd salwch neu anabledd
 15. Cael morgais os ydych yn sâl neu’n anabl
 16. Prynu yswiriant os ydych yn sâl neu’n anabl
 17. Cefnogaeth ariannol os oes gennych chi neu’ch plentyn anabledd
 18. Taliad Annibyniaeth Bersonol – cyflwyniad
 19. Symud o DLA i PIP ac ymdopi â newidiadau mewn incwm
 20. Symud o DLA i PIP – beth i’w wneud os bydd eich dyfarniad yn cael ei leihau neu’n cael ei derfynu