Gwneud ewyllys

Dysgwch sut i wneud a newid ewyllys a dysgu am y gwahanol opsiynau sydd ar gael.

 1. Pam ddylech chi wneud ewyllys
 2. Beth sy’n digwydd os nad ydych yn gadael ewyllys?
 3. Gwneud ewyllys i warchod eich teulu
 4. Rhoi trefn ar eich pethau
 5. Defnyddio cyfreithiwr i ysgrifennu eich ewyllys
 6. Ewyllysiau wedi eu gwneud eich hun – beth sydd angen arnoch ei wybod
 7. Gwasanaethau ysgrifennu ewyllys – manteision ac anfanteision
 8. Cynllunio beth i'w adael yn eich ewyllys
 9. Canllaw i Dreth Etifeddiaeth
 10. Rhoddion a throsglwyddiadau sy’n rhydd o’r Dreth Etifeddiant
 11. Y 5 ffordd orau i leihau eich Treth Etifeddiaeth
 12. Y manteision treth o roi i elusennau
 13. Defnyddio ymddiriedolaeth i leihau eich Treth Etifeddiaeth
 14. Dewis eich ysgutor
 15. Newid eich ewyllys
 16. Gwneud neu ddiwygio'ch ewyllys ar ôl i rywun farw
 17. Cadw’ch ewyllys yn rhywle y gall eraill ddod o hyd iddi
 18. Siarad gyda’ch teulu am eich ewyllys
 19. Ysgrifennu ewyllys – eich dewisiadau
 20. Paratoi am salwch, henoed a marwolaeth
 21. Cynlluniau angladd ac yswiriant angladd