Rheoli arian

Gwiriwch sut y gallwch wneud i'ch arian fynd ymhellach a defnyddiwch ein Cynllunyddcyllideb i weld faint o arian sydd gennych yn dod i mewn ac ar beth yr ydych yn ei wario.

 1. Rheoli arian ar ran rhywun sydd ar goll
 2. Cael cymorth anffurfiol i reoli eich arian
 3. Canllaw syml i reoli eich arian
 4. A ddylech chi reoli arian ar y cyd neu ar wahân?
 5. Byw ar gyllideb
 6. Rheoli eich arian trwy ddefnyddio’r ymagwedd pot jam
 7. Egluro beth yw cardiau rhagdaledig
 8. Y ffyrdd gorau i dalu biliau
 9. Cyngor a gwybodaeth ariannol am ddim
 10. Talu drosoch eich hun
 11. Sut i wella'ch sgôr credyd
 12. Canfod arian parod yn gyflym
 13. Gwiriad Iechyd Ariannol
 14. Cynllunydd cyllideb
 15. Sut i helpu’r rhai yn eu harddegau i reoli’u harian
 16. Canllawiau am ddim wedi'u hargraffu
 17. Dod o hyd i’r bargeinion gorau gyda gwefannau cymharu prisiau
 18. Bancio Agored a rhannu’ch gwybodaeth ar-lein
 19. Problemau ariannol a lles meddyliol gwael