Rheoli arian a chynllunio ymlaen

Paratoi ar gyfer ymddeoliad gydag awgrymiadau da ar gyllidebu, treth a chynllunio ymlaen pan fyddwch yn rhoi’r gorau i weithio.

 1. Pa bryd alla i fforddio i ymddeol?
 2. Am ba hyd fydd eich arian yn para yn eich ymddeoliad?
 3. Cyfrifwch eich incwm ymddeol tebygol
 4. Rhestr wirio – paratoi ar gyfer ymddeoliad
 5. Rheolwch eich arian ar ôl ymddeol
 6. Canllaw ar dreth ar ôl ymddeol
 7. Gofalu am eich disgynyddion wedi ymddeol
 8. Cynllunio ac ariannu eich gofal hirdymor
 9. Pensions and retirement
 10. Coronafeirws a’ch pensiwn
 11. Cael help proffesiynol os ydych yn poeni am gynilion, buddsoddiadau, neu bensiynau
 12. Help os ydych yn poeni am eich cynilion, buddsoddiadau neu bensiwn