Hawliau mamolaeth a thadolaeth

Dysgwch sut i hawlio tâl ac absenoldeb mamolaeth gan eich cyflogwr a'ch hawliau wrth ddychwelyd i'r gwaith.

  1. Absenoldeb a thâl mamolaeth
  2. Lwfans Mamolaeth
  3. Absenoldeb a thâl tadolaeth
  4. Absenoldeb a thâl mabwysiadu
  5. Gweithio i chi’ch hun wedi i chi gael babi
  6. Eich hawliau pan fyddwch chi'n dychwelyd i'r gwaith ar ôl cael babi
  7. Diogelu eich pensiwn gweithle ar ôl cael babi
  8. Budd-dal Plant a Phensiwn y Wladwriaeth