Problemau morgais a rhent

Cymorth os ydych yn profi anawsterau gyda'ch taliadau morgais neu rent a gwybodaeth ar gymorth gan y llywodraeth os na allwch dalu'ch morgais.

  1. Cynlluniau gwerthu-a-rhentu’n-ôl
  2. Ecwiti negyddol: ei ystyr a beth allwch chi wneud amdano
  3. Sut mae ailforgeisio yn gweithio?
  4. Ôl-ddyledion morgais neu broblemau wrth dalu'ch morgais
  5. Cymorth gan y llywodraeth os na allwch dalu'ch morgais
  6. Help gydag ôl-ddyledion rhent a phroblemau wrth dalu’ch rhent
  7. Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais (SMI)