Problemau morgais a rhent

Cymorth os ydych yn profi anawsterau gyda'ch taliadau morgais neu rent a gwybodaeth ar gymorth gan y llywodraeth os na allwch dalu'ch morgais.

 1. Cynlluniau gwerthu-a-rhentu’n-ôl
 2. Ecwiti negyddol: ei ystyr a beth allwch chi wneud amdano
 3. Sut mae ailforgeisio yn gweithio?
 4. Canllaw i wyliau talu morgais oherwydd
 5. Ôl-ddyledion morgais neu broblemau wrth dalu'ch morgais
 6. Cymorth gan y llywodraeth os na allwch dalu'ch morgais
 7. Help gydag ôl-ddyledion rhent a phroblemau wrth dalu’ch rhent
 8. Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais (SMI)
 9. Help gyda’ch morgais ac ad-daliadau llog eraill
 10. Help gyda’ch rhent a biliau eraill
 11. Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu morgais yn sgil y coronafeirws wedi dod i ben