Fy arian

Mae gennym lawer o syniadau disglair, awgrymiadau arbed arian a ryseitiau cam wrth gam ar gyfer arbed arian - gadewch i Fy Arian eich helpu i gadw mwy o'ch arian parod.

Yr un pethau, pris rhatach

Mae pethau fel trydan a band eang yr un peth waeth pwy y cewch chi hwy, ond gall y prisiau amrywio'n enfawr - ei gael yn rhatach!

Torri arferion arian gwael

Gallech fod yn taflu arian i ffwrdd heb hyd yn oed wybod hynny. Dyma sut i atal eich arian rhag mynd i ffwrdd.

Curwch y brand

Efallai y bydd cynhyrchion wedi'u brandio yn edrych yn fwy fflach, ond dim ond tacteg gwerthu sneaky yw hynny. Yn aml mae cynhyrchion brand eu hunain yr un mor dda neu hyd yn oed yn well. Byddwch chi'n arbed pecyn!

Torrwch y gwastraff

P'un a ydych chi'n bwydo llawer o fwyd neu os ydych chi'n sownd ar y contract ffôn anghywir, mae yna wastraff yno sy'n costio arian i chi - dyma sut i'w atal.

Gwerthu eich annibendod

Mae sothach un dyn yn drysor dyn arall, felly os yw'ch tŷ wedi'i lenwi â phethau yr ydych wedi bod yn ei olygu i gael gwared arno ers oedrannau, ffoniwch ef a gwneud eich hun yn £ 100. Dilynwch ein camau i gael yr arian maent yn werth.