Talu am ofal

Dysgwch am opsiynau GIG a hunan-ariannu, rheoli taliadau uniongyrchol, a ffyrdd eraill i dalu am eich gofal.

 1. Sut i ariannu’ch gofal hirdymor – canllaw i ddechreuwyr
 2. A ydych yn gymwys am gyllid gofal iechyd parhaus y GIG?
 3. Budd-daliadau y gallwch eu hawlio pan fydd anghenion gofal gennych
 4. Cyllid awdurdod lleol am gostau gofal – a ydych yn gymwys?
 5. Sut mae asesiad awdurdod lleol o anghenion gofal yn gweithio
 6. Profion modd i gael cymorth gyda chostau gofal – sut maen nhw’n gweithio
 7. Egluro taliadau uniongyrchol
 8. Rheoli taliadau uniongyrchol i dalu am y gofal sydd ei angen arnoch
 9. Cynllun talu ffi gofal angen uniongyrchol
 10. Cael tŷ llai i ariannu eich gofal hirdymor
 11. Defnyddio cynllun rhyddhau ecwiti i gyllido eich gofal
 12. Defnyddio morgais gydol oes i dalu am eich gofal hirdymor
 13. Defnyddio bondiau buddsoddi i dalu am eich gofal hirdymor
 14. Cyfraniad Gofal Nyrsio GIG
 15. Cael cyngor ariannol ar sut i ariannu eich gofal hirdymor
 16. Hawlio ar yswiriant i helpu i dalu costau gofal
 17. Defnyddio cynllun ôl-feddiannu cartref i dalu am eich gofal
 18. Ydych chi'n talu eich costau gofal eich hun ond nid oes arian ar ôl?
 19. Gwneud eich arian yn haws i’w reoli eich hun
 20. Cytundebau taliad gohiriedig ar gyfer pobl sy'n berchen ar eu cartref ac sy'n symud i mewn i gartref gofal