Talu am ofal

Dysgwch am opsiynau GIG a hunan-ariannu, rheoli taliadau uniongyrchol, a ffyrdd eraill i dalu am eich gofal.

 1. Sut i ariannu’ch gofal hirdymor – canllaw i ddechreuwyr
 2. A ydych yn gymwys am gyllid gofal iechyd parhaus y GIG?
 3. Budd-daliadau i'ch helpu gyda'ch anabledd neu anghenion gofal
 4. Cyllid awdurdod lleol am gostau gofal – a ydych yn gymwys?
 5. Sut mae asesiad awdurdod lleol o anghenion gofal yn gweithio
 6. Profion modd i gael cymorth gyda chostau gofal – sut maent yn gweithio
 7. Taliadau uniongyrchol - trefnu a thalu am eich gofal
 8. Blwydd-dal anghenion brys
 9. Cael tŷ llai i ariannu eich gofal hirdymor
 10. Defnyddio cynllun rhyddhau ecwiti i gyllido eich gofal
 11. Defnyddio morgais gydol oes i dalu am eich gofal hirdymor
 12. Defnyddio bondiau buddsoddi i dalu am eich gofal hirdymor
 13. Gofal nyrsio a ariennir gan y GIG
 14. Cael cyngor ariannol ar sut i ariannu eich gofal hirdymor
 15. Hawlio ar yswiriant i helpu i dalu costau gofal
 16. Defnyddio cynllun ôl-feddiannu cartref i dalu am eich gofal
 17. Talu eich costau gofal eich hun os ydych wedi defnyddio eich cynilion i gyd
 18. Gwneud eich arian yn haws i’w reoli eich hun
 19. Cytundebau taliad gohiriedig ar gyfer pobl sy'n berchen ar eu cartref ac sy'n symud i mewn i gartref gofal