Pensiynau ac ymddeoliad

Yn cynnwys cyngor ar ymddeol, mathau o bensiwn ac incwm ymddeol, a gwybodaeth ar gofrestru awtomatig

Ffeithiau sylfaenol ynghylch pensiynau

Dysgwch pam a phryd i gynilo i bensiwn a sut i gyfrifo faint fydd eich cronfa bensiwn.

Cynilo ar gyfer ymddeoliad

Dysgwch am bwysigrwydd cynilion ymddeol a pham y dylech chi arbed i mewn i bensiwn.

Mathau o bensiynau

O gynlluniau cyfraniad diffiniedig a buddion, i bensiynau personol a phensiynau ar gyfer pobl hunangyflogedig.

Pensiynau gweithle

Dysgwch am gofrestru awtomatig a sut mae’n effeithio arnoch, a defnyddiwch ein hofferyn a chyfrifiannell cyngor pensiwn gweithle.

Pensiwn y Wladwriaeth a budd-daliadau

Dysgwch bopeth sydd ei angen arnoch am Bensiwn y Wladwriaeth a budd-daliadau eraill mewn ymddeoliad.

Defnyddio’ch cronfa bensiwn

Dysgwch am y gwahanol fathau o flwydd-dal a mathau eraill o bensiwn ac incwm ymddeol.

Cyngor ariannol

Cymorth wrth ddewis cynghorydd ariannol, cwestiynau i’w gofyn iddo a chanllaw ynglŷn â’u ffioedd.

Rheoli arian a chynllunio ymlaen

Paratoi ar gyfer ymddeoliad gydag awgrymiadau da ar gyllidebu, treth a chynllunio ymlaen pan fyddwch yn rhoi’r gorau i weithio.

Cymorth yn y blynyddoedd hŷn

Dysgwch ragor am bondiau pensiynwyr, rhyddhau ecwiti, morgeisi gydol oes, ac ymddeol dramor.

Rhagor o gymorth gyda phensiynau

Dysgwch ragor am dwyll pensiwn, ysgariad mewn ymddeoliad, a beth i’w wneud ynglŷn â phensiwn rhywun pan fydd wedi marw.