Dileu swydd

Cymorth gyda llunio cynllun dileu swydd, budd-daliadau y gallwch eu hawlio, a’ch hawliau cyfreithiol.

 1. Ystyried dileu swydd yn wirfoddol
 2. Ymddeol yn gynnar
 3. Newid gyrfa ar ôl dileu swydd
 4. Beth i’w wneud ynglŷn â’ch dyled os byddwch yn colli’ch swydd
 5. Gwneud y gorau o’ch tâl dileu swydd
 6. Cadw trefn ar eich arian os yw’ch swydd mewn perygl
 7. A allwch yswirio’ch hun rhag dileu’ch swydd?
 8. Gweithio llai o oriau yn lle dileu swydd
 9. Awgrymiadau da ar gyfer gwneud arian pan fyddwch yn wynebu colli’ch swydd
 10. Eich hawliau cyfreithiol wrth wynebu dileu swydd
 11. Dileu swydd yn erbyn diswyddo annheg
 12. Tâl dileu swydd
 13. Eich dewisiadau o ran pensiwn os yw eich swydd yn cael ei dileu
 14. Hawlio eich ad-daliad treth ar ôl colli eich swydd
 15. Oes rhaid i chi dalu treth ar eich tâl dileu swydd?
 16. Rhestr wirio os ydych allan o waith – pethau i’w gwneud os ydych wedi colli eich swydd
 17. Adolygwch eich cyllideb ar ôl gostyngiad mewn incwm
 18. Budd-daliadau a chredydau treth pan ydych wedi colli eich swydd
 19. Cyfrifiannell tâl diswyddo
 20. Canllawiau am ddim wedi'u hargraffu
 21. Coronafeirws os ydych yn weithiwr cyflogedig