Rhentu a gosod

Cyngor i'ch helpu i gyfrifo faint o rent y gallwch chi fforddio, a sut i gyllidebu a rhannu costau wrth rentu.

  1. Cyfrifoldebau ariannol os ydych chi’n gosod eiddo
  2. Cynllun Gosod Ystafell – sut mae'n gweithio a'r rheolau treth
  3. Eich cyfrifoldebau cyfreithiol ac ariannol wrth rentu
  4. Cyllidebu a rhannu costau wrth rentu
  5. Faint o rent y gallwch chi ei fforddio?
  6. Rhentu ystafell i rywun a rhyddhad rhentu ystafell
  7. Rhentu neu brynu – pa un sydd orau i chi?
  8. Egluro morgeisi prynu i osod
  9. Help gydag ôl-ddyledion rhent a phroblemau wrth dalu’ch rhent
  10. Y Dreth Gyngor: beth ydyw, beth yw’r gost a sut i arbed arian