Rhentu a gosod

Cyngor i'ch helpu i gyfrifo faint o rent y gallwch chi fforddio, a sut i gyllidebu a rhannu costau wrth rentu.

  1. Y Dreth Gyngor: beth ydyw, beth yw’r gost a sut i arbed arian
  2. Cyfrifoldebau ariannol os ydych chi’n gosod eiddo
  3. Cynllun Gosod Ystafell – sut mae'n gweithio a'r rheolau treth
  4. Eich cyfrifoldebau cyfreithiol ac ariannol wrth rentu
  5. Cyllidebu a rhannu costau wrth rentu
  6. Faint o rent y gallwch chi ei fforddio?
  7. Rhentu ystafell i rywun a rhyddhad rhentu ystafell
  8. A ddylech chi rentu neu brynu?
  9. Egluro morgeisi prynu i osod
  10. Help gydag ôl-ddyledion rhent a phroblemau wrth dalu’ch rhent