Rhentu a gosod

Cyngor i'ch helpu i gyfrifo faint o rent y gallwch chi fforddio, a sut i gyllidebu a rhannu costau wrth rentu.

 1. Cyfrifoldebau ariannol os ydych chi’n gosod eiddo
 2. Cynllun Gosod Ystafell – sut mae'n gweithio a'r rheolau treth
 3. Eich cyfrifoldebau cyfreithiol ac ariannol wrth rentu
 4. Cyllidebu a rhannu costau wrth rentu
 5. Faint o rent y gallwch chi ei fforddio?
 6. Rhentu ystafell i rywun a rhyddhad rhentu ystafell
 7. Rhentu neu brynu – pa un sydd orau i chi?
 8. Egluro morgeisi prynu i osod
 9. Help gydag ôl-ddyledion rhent a phroblemau wrth dalu’ch rhent
 10. Treth Cyngor: beth ydyw, beth yw’r gost a sut i arbed arian
 11. Coronafeirws – beth mae yn ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo
 12. Coronafeirws a chostau tai
 13. Help gyda’ch rhent a biliau eraill