Rhedeg cyfrif banc

Dysgwch sut i reoli cyfrif banc, o dalu arian i mewn i gadw llygad ar log a ffioedd.

 1. Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliad Credyd Cynhwysol
 2. Egluro gorddrafftiau
 3. Cyfrifon cyfredol undebau credyd
 4. Cyfrifon cyfredol
 5. Cyfrifon pecyn
 6. Sut mae dewis y cyfrif banc cywir
 7. Cyfrifon banc ar y cyd
 8. Cyfrifon banc sylfaenol heb ffi
 9. Sut i agor, newid neu gau eich cyfrif banc
 10. Sut i reoli’ch cyfrif banc
 11. Taliadau i mewn i’ch cyfrif banc
 12. Sut i drosglwyddo arian o’ch cyfrif banc
 13. Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog
 14. E-daliadau – pam, pryd a sut mae eu defnyddio
 15. Defnyddio sieciau a drafftiau banc
 16. Cipolwg ar ffioedd banc
 17. Sut mae adfer ffioedd banc annheg
 18. Rheoli eich arian trwy ddefnyddio’r ymagwedd pot jam
 19. Dod o hyd i gyfrifon banc, cynilion neu Fondiau Premiwm coll
 20. Cardiau debyd
 21. Siopa a thalu’n ddiogel ar-lein
 22. Canllaw dechreuwr i dwyll
 23. Dwyn a thwyll hunaniaeth: sut i gael eich arian yn ôl
 24. Cael trefn ar broblem ariannol neu wneud cwyn
 25. Digollediad os yw’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu yn mynd yn fethdalwr
 26. Canllaw dechreuwyr i fancio ar-lein
 27. Mathau o dwyll
 28. Hawliau defnyddwyr – yr hyn sydd angen i chi wybod
 29. Gwnewch y gorau o’ch cyfrif banc
 30. Compare bank account fees and charges