Rhedeg cyfrif banc

Dysgwch sut i reoli cyfrif banc, o dalu arian i mewn i gadw llygad ar log a ffioedd.

 1. Siopa a thalu’n ddiogel ar-lein
 2. Dwyn a thwyll hunaniaeth: sut i gael eich arian yn ôl
 3. Cymharu Ffioedd a Chostau Cyfrifon Banc
 4. Canllaw dechreuwr i dwyll
 5. Cael trefn ar broblem ariannol neu wneud cwyn
 6. Mathau o dwyll
 7. Canllaw dechreuwyr i fancio ar-lein
 8. Hawliau defnyddwyr – yr hyn sydd angen i chi wybod
 9. Digollediad os yw’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu yn mynd yn fethdalwr
 10. Gwnewch y gorau o’ch cyfrif banc
 11. Cardiau debyd
 12. Sut i agor, newid neu gau eich cyfrif banc
 13. Cyfrifon banc sylfaenol heb ffi
 14. Cyfrifon cyfredol
 15. Cyfrifon banc ar y cyd
 16. Sut mae dewis y cyfrif banc cywir
 17. Cyfrifon pecyn
 18. Cyfrifon cyfredol undebau credyd
 19. Egluro gorddrafftiau
 20. Sut i reoli’ch cyfrif banc
 21. Taliadau i mewn i’ch cyfrif banc
 22. Dod o hyd i gyfrifon banc, cynilion neu Fondiau Premiwm coll
 23. Rheoli eich arian trwy ddefnyddio’r ymagwedd pot jam
 24. Sut mae adfer ffioedd banc annheg
 25. Cipolwg ar ffioedd banc
 26. Sut i drosglwyddo arian o’ch cyfrif banc
 27. Defnyddio sieciau a drafftiau banc
 28. E-daliadau – pam, pryd a sut mae eu defnyddio
 29. Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog
 30. Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliad Credyd Cynhwysol