Cynilo a buddsoddi

Sut i gynilo arian, mathau o gyfrifon cynilo a rhoi cychwyn arni gyda buddsoddi

Sut i gynilo arian

Cyfrifwch faint allwch fforddio ei gynilo a dysgwch sut i sefydlu a chyrraedd eich nod cynilo.

Mathau o gynilo

Dysgwch am gyfrifon cynilo, ISAs arian parod a sut i gynilo ar gyfer plant.

Sut i fuddsoddi arian

Dysgwch am hanfodion buddsoddi, sut i lunio cynllun buddsoddi, a deall eich agwedd tuag at risg.

Mathau o fuddsoddiad

Gwybodaeth am stociau a chyfranddaliadau, bondiau buddsoddi, cronfeydd tracio, polisïau gydag-elw a gwaddol.

Help gyda sgamiau

Cyngor gydag adnabod, osgoi a dod yn ôl i drefn ar ôl sgamiau.