Hunangyflogaeth

Cyngor ar gychwyn eich busnes eich hun, yn cynnwys treth ac yswiriant pan fyddwch yn hunangyflogedig.

  1. Sut i ddechrau busnes neu fynd yn hunangyflogedig
  2. Treth ac Yswiriant Cenedlaethol pan ydych yn hunan-gyflogedig
  3. Cymryd yswiriant personol pan ewch yn hunangyflogedig
  4. Yswiriant busnes pan fyddwch yn hunangyflogedig
  5. Sut i gyllidebu ar gyfer incwm afreolaidd
  6. Gwahanol fathau o statws cyflogaeth
  7. Sut i gwblhau ffurflen dreth hunanasesiad
  8. Treth a chyflog ail swydd
  9. Contractau cyflogaeth ac egluro eich hawliau fel cyflogai