Hunangyflogaeth

Cyngor ar gychwyn eich busnes eich hun, yn cynnwys treth ac yswiriant pan fyddwch yn hunangyflogedig.

 1. Sut i ddechrau busnes neu fynd yn hunangyflogedig
 2. Treth ac Yswiriant Cenedlaethol pan ydych yn hunan-gyflogedig
 3. Cymryd yswiriant personol pan ewch yn hunangyflogedig
 4. Yswiriant busnes pan fyddwch yn hunangyflogedig
 5. Sut i gyllidebu ar gyfer incwm afreolaidd
 6. Gwahanol fathau o statws cyflogaeth
 7. Sut i gwblhau ffurflen dreth hunanasesiad
 8. Treth a chyflog ail swydd
 9. Contractau cyflogaeth ac egluro eich hawliau fel cyflogai
 10. Coronafeirws – beth mae yn ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo
 11. Help a chefnogaeth i’r hunangyflogedig yn ystod ac ar ôl coronafeirws
 12. Coronafeirws os oes gennych blant
 13. Sut fath o weithiwr ydych chi?: cymorth ariannol yn ystod yr achos o goronafeirws
 14. Hunangyflogedig: help ariannol os ydych wedi colli incwm busnes
 15. Hunangyflogedig: cymorth ariannol os ydych yn sâl neu’n hunanynysu