Hunangyflogaeth

Cyngor ar gychwyn eich busnes eich hun, yn cynnwys treth ac yswiriant pan fyddwch yn hunangyflogedig.

  1. Ydych chi’n ystyried dechrau busnes?
  2. Treth ac Yswiriant Cenedlaethol pan ydych yn hunan-gyflogedig
  3. Cymryd yswiriant personol pan ewch yn hunangyflogedig
  4. Yswiriant busnes pan fyddwch yn hunangyflogedig
  5. Sut i gyllidebu ar gyfer incwm afreolaidd