Cymorth i ofalwyr

Dysgwch am gymorth sydd ar gael i ofalwyr a sut i reoli arian rhywun yr ydych yn gofalu amdanynt.

  1. Os yw'r person rydych chi am ei helpu yn dal i allu rheoli ei arian
  2. Os yw'r person rydych chi am ei helpu wedi colli galluedd meddyliol
  3. Pan fydd rhywun angen cymorth ffurfiol ar rywun i reoli eu harian
  4. Helpu rhywun yn anffurfiol gydag arian o ddydd i ddydd
  5. Rhoi cymorth i reoli arian rhywun yr ydych yn gofalu amdanynt
  6. Cefnogaeth ariannol i ofalwyr ifanc
  7. Gwasanaethau cymorth sydd ar gael i ofalwyr
  8. Budd-daliadau y gallwch eu hawlio fel gofalwr
  9. Problemau ariannol a lles meddyliol gwael