Cymorth i ofalwyr

Dysgwch am gymorth sydd ar gael i ofalwyr a sut i reoli arian rhywun yr ydych yn gofalu amdanynt.

  1. Budd-daliadau a chredydau treth y gallwch eu hawlio fel gofalwr
  2. Gwasanaethau cymorth sydd ar gael i ofalwyr
  3. Cefnogaeth ariannol i ofalwyr ifanc
  4. Rhoi cymorth i reoli arian rhywun yr ydych yn gofalu amdanynt
  5. Helpu rhywun yn anffurfiol gydag arian o ddydd i ddydd
  6. Pan fydd rhywun angen cymorth ffurfiol ar rywun i reoli eu harian
  7. Os yw'r person rydych chi am ei helpu wedi colli galluedd meddyliol
  8. Os yw'r person rydych chi am ei helpu yn dal i allu rheoli ei arian