Cymryd rheolaeth ar ddyled

Ble i fynd i gael cyngor rhad ac am ddim ar ddyledion, sut i siarad â'r bobl y mae arnoch arian iddynt, ac awgrymiadau i'ch helpu i ad-dalu'ch dyledion yn y drefn iawn.

 1. Delio â dyledion rhywun sydd wedi marw
 2. Y ffyrdd gorau i dalu dyledion – Cymru a Lloegr
 3. Sut i flaenoriaethu’ch dyledion
 4. Sut i leihau cost dyled eich cerdyn credyd a’ch cerdyn siop
 5. Sut i leihau cost eich benthyciadau personol
 6. Dylech flaenoriaethu a delio â llythyrau am daliad hwyr
 7. Delio â Dyfarniadau Llys Sirol (CCJs)
 8. Help os ydych chi’n cael trafferth gyda dyledion
 9. Options for clearing your debt – Scotland
 10. Options for clearing your debt – Northern Ireland
 11. Beth yw Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA)?
 12. Beth yw Cynllun Rheoli Dyledion (DMP)?
 13. Beth yw Gorchymyn Gweinyddu?
 14. Beth yw Gorchymyn Gostwng Dyled (DRO)?
 15. Sut i gyhoeddi eich bod yn fethdalwr