Cymryd rheolaeth ar ddyled

Ble i fynd i gael cyngor rhad ac am ddim ar ddyledion, sut i siarad â'r bobl y mae arnoch arian iddynt, ac awgrymiadau i'ch helpu i ad-dalu'ch dyledion yn y drefn iawn.

 1. Delio â dyledion rhywun sydd wedi marw
 2. Y ffyrdd gorau i dalu dyledion – Cymru a Lloegr
 3. Sut i flaenoriaethu’ch dyledion
 4. Sut i leihau cost dyled eich cerdyn credyd a’ch cerdyn siop
 5. Sut i leihau cost eich benthyciadau personol
 6. Dylech flaenoriaethu a delio â llythyrau am daliad hwyr
 7. Delio â Dyfarniadau Llys Sirol (CCJs)
 8. Help os ydych chi’n cael trafferth gyda dyledion
 9. Opsiynau ar gyfer clirio’ch dyled – Yr Alban
 10. Opsiynau ar gyfer clirio’ch dyled – Gogledd Iwerddon
 11. Canfyddwr Cyngor ar ddyledion
 12. Beth yw Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA)?
 13. Beth yw Cynllun Rheoli Dyledion (DMP)?
 14. Beth yw Gorchymyn Gweinyddu?
 15. Beth yw Gorchymyn Gostwng Dyled (DRO)?
 16. Sut i gyhoeddi eich bod yn fethdalwr
 17. Os ydych yn cael trafferth gyda thaliadau cyllid car oherwydd coronafeirws
 18. Teclyn Llywio Ariannol
 19. Taclo gamblo problemus a dyled