Treth a’ch tâl

Dyma rai tudalennau i’ch helpu i ddeall sut mae’r system dreth yn gweithio a sut mae’n effeithio ar eich cyflog.

  1. Faint o Dreth Incwm ac Yswiriant Gwladol ddylech chi ei dalu
  2. Treth ac Yswiriant Cenedlaethol pan ydych yn hunan-gyflogedig
  3. Sut mae Treth Incwm, Yswiriant Gwladol a’r Lwfans Personol yn gweithio
  4. Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol yr Alban
  5. Sut i gwblhau ffurflen dreth hunanasesiad
  6. Treth a chyflog ail swydd
  7. Budd-daliadau a chredydau treth pan ydych wedi colli eich swydd
  8. Tâl a buddion i weithwyr dros dro a gweithwyr asiantaeth
  9. Oes rhaid i chi dalu treth ar eich tâl dileu swydd?
  10. Hawlio eich ad-daliad treth ar ôl colli eich swydd