Offer a chyfrifianellau

Cyfrifianellau, templedi llythyrau a chanllawiau am ddim – offer ac adnoddau defnyddiol i’ch helpu

Cyfrifianellau

Gall ein cyfrifianellau hawdd eu defnyddio eich helpu i lunio cyllideb, arbed arian a thorri eich costau

Helaethu Lleihau Cyfrifianellau

Templedi llythyrau

Mae ein templedi llythyrau hawdd eu defnyddio yma i’ch helpu os bydd arnoch angen sefydlu, canslo neu gwyno am rywbeth

 1. Templedi llythyrau
Helaethu Lleihau Templedi llythyrau

Ffurflenni archebu

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i archebu ein canllawiau printiedig am ddim, sy’n rhoi gwybodaeth glir, ddiduedd a chyngor mewn iaith glir

 1. Ffurflenni archebu
Helaethu Lleihau Ffurflenni archebu

Canllawiau printiedig am ddim

Darllenwch ein canllawiau printiedig am ddim, sy’n rhoi gwybodaeth glir, ddiduedd a chyngor mewn iaith glir

Helaethu Lleihau Canllawiau printiedig am ddim

Fideos

Edrychwch ar ein fideos, yn trafod materion fel yswiriant, cynilo ar gyfer ymddeol a chwyddiant

 1. O ble rydyn ni’n dysgu arferion ariannol?
 2. Cael eich plant i ymgyfarwyddo ag arian
 3. Addysgu’ch plant ynghylch beth yw pwrpas arian
 4. Caniatáu i’ch plant roi cynnig arni gydag arian
 5. Eich plant a rhith-arian
 6. Gwneud i arian fynd ymhellach gyda’ch plant
 1. Cyflwyno arian
 2. Emosiynau ariannol
 3. Uchafwyntiau ac isafbwyntiau ariannol
 4. Annibyniaeth ariannol
 5. Rheoli arian
 6. Cyngor ariannol
 7. Cynilion plant
 8. Chwyddiant
 9. Adlog
 10. Newidiadau i bensiynau gweithle – yr hanfodion
 11. Yswiriant anifeiliaid anwes
 12. Yswiriant gyrrwr ifanc
 13. Ail-forgeisio’ch eiddo
 14. Yswiriant adeiladau
 15. Cyfrifoldebau ariannol os byddwch yn gosod eiddo i’w rentu
 16. Llunio cynllun diweithdra
 17. Llinell amser i brynu cartref
 18. Beth yw Morgais Gwrthbwyso?
 19. Beth yw blwydd-dal?
 20. Siopa o gwmpas am flwydd-dal
 21. Eich awgrymiadau ar gyfer prynu a rhedeg car
 22. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian
 23. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – A ydych chi’n cynilo ar gyfer argyfyngau?
 24. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – A ydych chi'n cynilo'n rheolaidd?
 25. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – Cwtogi i’ch helpu i gynilo
 26. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – Eich awgrymau ar gyfer cwtogi
 27. Eich awgrymiadau ar gyfer talu a chynilo am briodas
 28. Sut ydych yn arbed ar eich siopa yn-ôl-i’r-ysgol?
 29. Cost Nadolig
 30. Sut i wneud taliadau o’ch cyfrif banc
 31. Sut i ddefnyddio'ch cyfrif banc i wneud cylliod'n haws
 32. Poeni am dalu eich rhent?
 33. Sut i agor cyfrif banc
 34. Pan mae e wedi mynd mae wedi mynd
 35. A ddylech chi gynilo neu glirio eich dyledion?
 36. Pryd a ble i gael cymorth a chyngor ar bensiynau
 37. Pam ei bod yn talu cynilo’n rheolaidd
 38. Fforddio car
 39. Oes angen yswiriant bywyd arnoch?
 40. Deall a chymharu blwydd-daliadau
 41. Deall y gwahaniaeth rhwng blwydd-daliadau sengl ac ar y cyd
 42. Deall cyfnodau gwarant ac a ydynt yn addas ar eich cyfer chi
 43. Deall sut y gall eich incwm blwydd-dal gynyddu dros amser
 44. Deall sut y gall eich iechyd gynyddu eich incwm blwydd-dal
 45. Sut mae rhieni yn siarad â’u plant am arian
 46. Sut i siarad am arian wrth i’ch plant dyfu i fyny
 47. Sut i deimlo’n fwy cyfforddus yn siarad gyda’ch plant am arian
 48. Pensiynau ac ymddeoliad
 49. Pam defnyddio cynghorydd ariannol?
 50. Deall eich opsiynau ymddeol
 51. Blwydd-dal sengl neu ar y cyd
 52. Cyllidebu ar gyfer ymddeoliad
 53. Cyfnod gwarantu blwydd-dal
 54. How to use the Universal Credit website
Helaethu Lleihau Fideos

Amserlenni rhyngweithiol

Ewch drwy ein llinellau amser arian i chi wybod beth i’w wneud a phethau a allai effeithio ar eich incwm

Helaethu Lleihau Amserlenni rhyngweithiol