Credyd Cynhwysol

Paratowch am y taliad misol sengl newydd sydd wedi dechrau disodli chwe budd-daliad presennol.

 1. Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliad Credyd Cynhwysol
 2. Canllaw i Gredyd Cynhwysol ar gyfer yr hunangyflogedig
 3. Egluro Credyd Cynhwysol
 4. Ar bwy y mae Credyd Cynhwysol yn effeithio
 5. Taliadau Credyd Cynhwysol ar y cyd i gyplau
 6. Sut i gyllidebu ar gyfer taliad budd-daliadau misol
 7. Credyd Cynhwysol a thalu rhent
 8. Credyd Cynhwysol i bobl sâl ac anabl
 9. Cynllunydd cyllideb
 10. Cwestiynau Cyffredin am gyfrifon Cymorth i Gynilo
 11. Blaendaliadau budd-dal a Benthyciadau Cyllidebu
 12. Credyd Cynhwysol os ydych yn byw yn yr Alban
 13. Sut mae cynilion a thaliadau cyfandaliadau yn effeithio ar fudd-daliadau?
 14. Money Manager
 15. Esbonio Cymorth i Gynilo