Credyd Cynhwysol

Paratowch am y taliad misol sengl newydd sydd wedi dechrau disodli chwe budd-daliad presennol.

 1. Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliad Credyd Cynhwysol
 2. Canllaw i Gredyd Cynhwysol ar gyfer yr hunangyflogedig
 3. Egluro Credyd Cynhwysol
 4. Sut fydd symud i Gredyd Cynhwysol yn effeithio arnaf fi?
 5. Taliadau Credyd Cynhwysol ar y cyd i gyplau
 6. Sut i gyllidebu ar gyfer taliad budd-daliadau misol
 7. Credyd Cynhwysol a thalu rhent
 8. Credyd Cynhwysol i bobl sâl ac anabl
 9. Cynllunydd cyllideb
 10. Canllawiau am ddim wedi'u hargraffu
 11. Cwestiynau Cyffredin am gyfrifon Cymorth i Gynilo
 12. Blaendaliadau budd-dal a Benthyciadau Cyllidebu
 13. Credyd Cynhwysol os ydych yn byw yn yr Alban
 14. Sut mae cynilion a thaliadau cyfandaliadau yn effeithio ar fudd-daliadau?
 15. Money Manager
 16. Esbonio Cymorth i Gynilo
 17. Faint yw Credyd Cynhwysol?