Defnyddio’ch cronfa bensiwn

Dysgwch am y gwahanol fathau o flwydd-dal a mathau eraill o bensiwn ac incwm ymddeol.

 1. Yr opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn
 2. Oedi cymryd eich cronfa bensiwn
 3. Beth yw blwydd-dal?
 4. Deall a chymharu eich opsiynau llwybr buddsoddi
 5. Sut i ddefnyddio’ch cronfa bensiwn i brynu blwydd-dal oes
 6. Tynnu pensiwn i lawr: Defnyddio’ch cronfa bensiwn i ddarparu incwm ymddeoliad hyblyg
 7. Cymryd symiau bach o arian allan o’ch cronfa bensiwn
 8. Cymryd eich cronfa bensiwn gyfan fel arian
 9. Blwydd-daliadau cysylltiedig â buddsoddi
 10. Sut i geisio’r fargen orau am flwydd-dal
 11. Diogelu eich incwm ar ôl ymddeol
 12. Beth yw tynnu incwm i lawr?
 13. Blwydd-daliadau cyfnod sefydlog
 14. Blwydd-daliadau sengl neu ar y cyd
 15. Blwydd-daliadau sefydlog neu gynyddol
 16. Incwm blwydd-dal ymddeoliad uwch i bobl ag iechyd gwael
 17. Tynnu i lawr wedi’i gapio
 18. Canllawiau am ddim wedi'u hargraffu