Pan fydd rhywun yn marw

Dysgwch sut i ddelio ag arian ar ôl i rywun farw, o dalu am yr angladd i ofalu am y gwaith papur a biliau'r cartref.

 1. Beth i’w wneud pan fydd rhywun yn marw
 2. Beth yw cost angladd?
 3. Help i dalu am angladd
 4. Beth i’w wneud pan fydd rhywun yn marw ac yn gadael ewyllys
 5. Cael trefn ar yr ystâd pan nad oes ewyllys
 6. Pa bryd i ddefnyddio cyfreithiwr neu arbenigwr profiant
 7. Cyfrifo a thalu trethi ar ôl i rywun farw
 8. Beth i’w wneud gyda phensiwn rhywun pan fydd wedi marw
 9. Delio â dyledion rhywun sydd wedi marw
 10. Delio â materion ariannol ac yswiriant ar ôl i’ch partner farw
 11. Hawlio taliad cymorth profedigaeth a budd-daliadau eraill
 12. Beth i’w wneud gydag arian etifeddiaeth?
 13. Os byddwch yn cael camesgoriad hwyr
 14. Os yw’ch babi yn farw-anedig
 15. Os yw’ch babi wedi marw yn fuan wedi’r enedigaeth
 16. Trefnu angladd eich hun (heb drefnydd angladdau)