Gwaith a diweithdra

Cyngor ar ddeall eich hawliau cyflogaeth, pa fudd-daliadau mewn gwaith allech chi eu hawlio efallai a sut i ymdopi â diweithdra

Materion sylfaenol am gyflogaeth

Cymorth wrth ymgeisio am swydd, eich hawliau yn y gwaith a’r modd y cewch eich trethu a’ch talu.

Treth a’ch tâl

Dyma rai tudalennau i’ch helpu i ddeall sut mae’r system dreth yn gweithio a sut mae’n effeithio ar eich cyflog.

Dileu swydd

Cymorth gyda llunio cynllun dileu swydd, budd-daliadau y gallwch eu hawlio, a’ch hawliau cyfreithiol.

Budd-daliadau yn y gwaith

Dysgwch am fudd-daliadau cyflogeion, cynlluniau aberthu cyflog a budd-daliadau a chredydau treth y gallwch eu hawlio ar ôl colli eich swydd.

Hunangyflogaeth

Cyngor ar gychwyn eich busnes eich hun, yn cynnwys treth ac yswiriant pan fyddwch yn hunangyflogedig.