Cyflawni Cyngor ar Ddyledion cyson ac o ansawdd uchel – Ymagwedd ar Safonau a Sicrwydd Ansawdd ar gyfer ymateb y sector cyngor ar ddyledion.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi cyhoeddi ei fframwaith ansawdd newydd a gynllunir i godi’r bar ar gyfer sefydliadau yn gweithredu o fewn y sector cyngor ar ddyledion. Mae hyn yn dilyn ymgynghoriad tri mis ar fframwaith drafft yn gynharach yn y flwyddyn.

Mae tair egwyddor arweiniol yn sefyll wrth galon y fframwaith ac mae’r rhain yn cydnabod y dylai sefydliadau o ansawdd uchel sy’n darparu cyngor ar ddyledion ganolbwyntio ar anghenion cleientiaid, gael eu llywodraethu’n dda a bod yn ymrwymedig i ddysgu. Gellir gweld yr ymateb i’r cyhoeddiad a’r fframwaith cyhoeddedig isod.

Nawr bydd y Gwasanaeth yn penodi sefydliad allanol i ddilysu pa rai o’r safonau o fewn y sector cyngor ar ddyledion sy’n cydymffurfio â’r fframwaith er mwyn cyhoeddi achrediad.

Byddwn yn parhau i weithio ar draws y sector cyngor ar ddyledion gyda phartneriaid er mwyn cytuno ar set gyffredin o dasgau a sgiliau cefnogol a chymwyseddau sydd eu hangen ar gyfer unigolion yn cyflenwi cyngor ar ddyledion.

Bydd hyn yn ffurfio cydran y fframwaith ansawdd ar gyfer unigolion yn cyflenwi cyngor ar ddyledion a gaiff ei chyhoeddi’n ddiweddarach eleni.