Cyflawni cyngor ar ddyledion cyson ac o ansawdd uchel – Ein hymagwedd tuag at ansawdd ar gyfer y sector cyngor ar ddyledion

Gwasanaeth Cyngor Ariannol ar gyfer Unigolion yn Darparu Cyngor ar Ddyledion’, sy’n ffurfio ail elfen fframwaith ansawdd newydd ar gyfer cyngor ar ddyledion.  

Heddiw mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi cyhoeddi ‘Fframwaith Ansawdd y Cyhoeddwyd ‘Cyflawni Cyngor ar Ddyledion cyson ac o ansawdd uchel’ ym mis Mehefin 2013. Roedd hwn yn amlinellu’r broses y byddem yn ei chymryd ar gyflawni’r Fframwaith Ansawdd gyda ffocws ar ansawdd y sefydliad yn darparu gwasanaeth cyngor ar ddyledion a hefyd y cynghorydd unigol yn darparu cyngor ar ddyledion fel ei gilydd.

Mae’r egwyddorion a’r broses ar gyfer asesu ansawdd sefydliadol trwy achredu safonau ansawdd cyngor ar ddyledion a chodau aelodaeth wrthi erbyn hyn. 

Mae ‘Fframwaith Ansawdd y Gwasanaeth Cyngor Ariannol ar gyfer Unigolion yn Darparu Cyngor ar Ddyledion’ yn cyflwyno’r manylion a’r prosesau yr ymgymerir â nhw er mwyn sicrhau ansawdd unigolion sy’n darparu cyngor trwy achredu hyfforddiant a chymwysterau cyngor ar ddyledion.

Mae’r fframwaith hwn wedi’i seilio ar yr ystod o weithgareddau mae cynghorwyr yn ymgymryd â nhw drwy gydol cyngor ar ddyledion ac fe’i datblygwyd gan ddefnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS), a chefnogwyd yr ymagwedd hon yn llawn gan randdeiliaid trwy gydol ymgynghoriad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, yn gynharach yn 2013.

Ymgymerwyd â’r gwaith datblygu mewn cydweithrediad ag ystod eang o randdeiliaid ar draws y sector cyngor ar ddyledion.  

Nawr bydd y Gwasanaeth yn penodi sefydliad allanol i ddilysu pa rai o’r hyfforddiant a’r cymwysterau o fewn y sector cyngor ar ddyledion sy’n cydymffurfio â’r fframwaith er mwyn cyhoeddi achrediad.