Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, gan gynnwys y rhai sydd wedi siapio ein gwaith.

Cyhoeddiadau corfforaethol

Awst 2018

Awst 2017

Ebrill 2017

Awst 2016

Gorffennaf 2016

Gorffennaf 2015

Mawrth 2015

Medi 2014

Gorffennaf 2014

Ebrill 2014

Rhagfyr 2013

Mehefin 2013

Ebrill 2013

Mawrth 2013

Awst 2012

Gorffennaf 2012

Mawrth 2012

Medi 2011

Ebrill 2011

Tachwedd 2010

Ymgynghoriadau

Rhagfyr 2012

Ymatebion i ymgynghoriadau

Trwy ein cyswllt â miloedd o bobl bob wythnos – ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb – byddwn yn llunio darlun cyfredol, unigryw o’r problemau ariannol ac anghenion y cyhoedd.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon, ynghyd â’n hymchwil ein hunain a’n harbenigedd, i ddatblygu polisïau a fydd yn cael yr effaith fwyaf ar ddealltwriaeth pobl o faterion ariannol a’r dewisiadau sy’n eu hwynebu wrth reoli eu harian.

Fel prif awdurdod y wlad ar wella dealltwriaeth pobl o faterion ariannol, byddwn yn ceisio rhannu ein gwybodaeth a gwneud y mwyaf o’n dylanwad trwy gynnal digwyddiadau cyhoeddus, ymateb i ymgynghoriadau a gweithio gydag unigolion a sefydliadau a all helpu i gyflawni’r canlyniadau a gynlluniwn.

Rhestrir y copïau o ymatebion i ymgynghoriadau yr ydym wedi eu cyhoeddi yma fel y byddwch yn medru defnyddio ein sylwadau a chael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cysylltwch â ni i roi eich ymateb, ac ewch i’r dudalen hon yn gyson i weld sut mae ein gwaith yn datblygu.

Medi 2014

Mehefin 2013

Mai 2013

Ionawr 2013

Ionawr 2012

Medi 2011

Mehefin 2011

Ebrill 2011

Mawrth 2011

Chwefror 2011

Ionawr 2011

Rhagfyr 2010

Tachwedd 2010

Hydref 2010

Medi 2010

Awst 2010

Gorffennaf 2010

Mehefin 2010

Ebrill 2010

Ymchwil

Mae ymchwil fel sail i’n gwaith yn hanfodol os byddwn yn medru rhoi’r cyngor ariannol iawn i bawb a helpu pobl i ddeall a rheoli eu harian yn well. Mae ein hymchwil yn ein galluogi i roi’r cyngor gorau i bobl ar ddeall materion ariannol a gwneud dewisiadau wrth reoli arian.

Medi 2014

Ebrill 2014

Ionawr 2013

Hydref 2012

Mehefin 2012

Chwefror 2012

Ionawr 2012

Gorffennaf 2011

Chwefror 2011

Tachwedd 2010

Gorffennaf 2010

Mai 2010

Medi 2009

Mai 2009

Mawrth 2006

Cylchlythyrau

Gorffennaf 2012

Ebrill 2012

Chwefror 2012

Hydref 2011

Cyhoeddiadau eraill

Mehefin 2012

Ebrill 2012

Mawrth 2012

Chwefror 2012

Hydref 2011

Ebrill 2011

Yn yr adran hon:

Mwy yn 'ganolfan cyfryngau'