Cyngor ar ddyledion: 50,000 yn rhagor o bobl yn cael eu helpu, naw bob deg yn gweithredu

Dengys gwerthusiad annibynnol i gyngor ar ddyledion a ariennir gan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol fod darparwyr cyngor ar ddyledion yn darparu buddion i gleientiaid ac ar yr un pryd yn cynyddu’r nifer o bobl maent yn eu helpu.