Cysylltu â swyddfa’r wasg

Os ydych yn ohebydd, gallwch gysylltu â ni:

  • Trwy e-bost – pressoffice@moneyadviceservice.org.uk
  • Dros y ffôn – 020 7943 0593 (07767 438 670 ar gyfer galwadau allan o oriau neu alwadau brys), neu
  • Drwy’r bost – Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Holborn Centre, 120 Holborn, Llundain, EC1N 2TD

Mae’n flin gan swyddfa’r wasg nodi na all dderbyn ymholiadau gwerthiant a marchnata, anfonwch e-bost at marketing@moneyadviceservice.org.uk

Yn yr adran hon:

Newyddion corfforaethol Areithiau a chyflwyniadau Cyhoeddiadau Adnoddau