Galluogrwydd Ariannol y DU

Mae miliynau’n gweithio’n galed i ymdopi o ddydd-i-ddydd, ac yn byw am heddiw yn hytrach na’n cynllunio ar gyfer yfory.

Mae astudiaeth newydd fawr a gyhoeddir heddiw gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn amlygu bod pobl yn newid eu hymddygiadau ariannol ac yn datblygu arferion ariannol cadarnhaol er mwyn mynd i’r afael â’u materion ariannol, ond mae’n datgelu sut mae hanner oedolion y DU yn brwydro i dalu eu biliau ac ymrwymiadau credyd.

Mae’r adroddiad ‘Galluogrwydd Ariannol y DU’ yn dangos sut mae miliynau o bobl yn ymaddasu er mwyn ymdopi ag amseroedd economaidd anodd, ac yn gweithio’n galed er mwyn rheoli eu harian.

Dywed y Gwasanaeth, er y gellir deall bod pobl yn bryderus ynghylch eu harian (mae 49% o oedolion yn bryderus), mae’r dystiolaeth hefyd yn dangos sut mae pobl, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, wedi dod yn fwy dyfal ac effro ynghylch eu materion ariannol ac yn amheus ynghylch twyllau ariannol.

Trwy lawrlwytho’r adroddiad hwn, rydych yn derbyn y telerau ac amodau sy’n llywodraethu defnydd ein gwefan.