Hyfforddiant a chymwysterau a gafodd achrediad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Fe wnaethom ddechrau rhoi achrediad i hyfforddiant a chymwysterau yn Awst 2014. Cyflwynodd amrywiaeth o ddarparwyr hyfforddiant a chymwysterau eu rhaglenni dysgu i gael eu hasesu ar ein fframwaith ansawdd unigol. Cafodd cynnwys pob un ei fapio a’i asesu o gymharu â’r fframwaith ansawdd ar y chwe set gweithgaredd (cyswllt dechreuol, gwaith cefnogaeth, cyngor, gwaith achos/arbenigol, cynrychiolaeth llys, goruchwyliaeth).

Yn ystod y broses asesu, gallodd ymgeiswyr ddatblygu cynnwys dysgu newydd i lenwi unrhyw fylchau a ddynodwyd a chawsant eu gwahodd i ailgyflwyno unrhyw ddiwygiadau.

Llwybrau Dysgu a gafodd achrediad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

*Ble dynodir, ni fydd y llwybr dysgu achrededig hwn yn cwmpasu cynnwys y setiau gweithgaredd blaenorol. Felly bydd gan bob un o’r rhaglenni dysgu hyn ragofyniad ar gyfer mynediad fydd yn cynnwys cwblhau hyfforddiant achrededig MAS yn llwyddiannus ar y lefelau blaenorol, cyn i ddysgwr allu cael mynediad at y llwybr dysgu hwn.

Sefydliad Llwybr Dysgu Set Gweithgaredd Dyfarniad achrediad
AdviceUK Dysgu i Gynghori Gwaith Cynghori Ionawr 2015
Sefydliad Siartredig Rheoli Credyd Dyfarniad Lefel 2-3 mewn Cyngor Cyffredinol ar Arian a Dyledion Cyswllt Cychwynnol Ionawr 2015
  Tystysgrif Lefel 2-3 mewn Cyngor ar Arian a Dyledion Gwaith Cefnogi_ Ionawr 2015
  Diploma Lefel 3 mewn Cyngor ar Arian a Dyledion Gwaith Cynghori_ Ionawr 2015
Fforwm Datrys Dyledion Tystysgrif Uwch BTEC ar Ddatrys Dyledion Gwaith Cynghori Ionawr 2015
Sefydliad y Cynghorwyr Ariannol Rhoi Gwasanaeth Da i Gleientiaid Gwaith Cefnogi Awst 2014
  Llwybr Hyfforddi Gwaith Cynghori Gwaith Cynghori_ Awst 2014
  Llwybr Hyfforddi Gwaith Achos Gwaith Achos/Arbenigol_ Awst 2014
  Cynrychiolaeth Llys Cynrychiolaeth mewn Llys_ Awst 2014
  Llwybr hyfforddi Goruchwylio Goruchwyliaeth_ Awst 2014
Cymdeithas Genedlaethol Canolfannau Cyngor ar Bopeth Rhaglen Ddysgu Aseswyr Gateway Gwaith Cefnogi** Awst 2014
  Rhaglen Cynorthwyydd Gwybodaeth Derbynfa Gwaith Cefnogi Awst 2014
  Rhaglen Ddysgu Cynghorwyr Gwaith Cynghori Awst 2014
Cymdeithas Canolfannau Cyngor ar Bopeth Gogledd Iwerddon Rhaglen Sylfaen Uwch Cyngor Ariannol Gwaith Cefnogi Ionawr 2015
Cymdeithas Genedlaethol Canolfannau Cyngor ar Bopeth yr Alban Rhaglen Hyfforddi Cynghorwyr    
Gwaith Cynghori Awst 2014    
Tîm Menter Shelter yr Alban Cyflwyniad i Gyngor ar Ddyledion Gwaith Cefnogi Ionawr 2015
Prifysgol Swydd Stafford (mewn partneriaeth gyda’r Sefydliad Cynghorwyr Ariannol) Tystysgrif Credyd mewn Arfer Cynghori Ariannol Gwaith Achos/Arbenigol Awst 2014
Elusen Dyledion StepChange Rhaglen Academi Llinell Gymorth Gwaith Cefnogi Awst 2014
  Rhaglen Academi Cynghorydd Gwaith Cynghori* Awst 2014
Totemic Ltd (yn masnachu fel Payplan) Ymwybyddiaeth Ariannol Gwaith Cynghori Ionawr 2015
Wiseradviser Cymru a Lloegr (darperir gan yr Ymddiriedolaeth Cynghori Ariannol) Llwybr Cyswllt a Chefnogaeth Gwaith Cychwynnol Gwaith Cefnogi Awst 2014
  Llwybr Gwaith Cynghori (yn cynnwys 6 rhaglen) Gwaith Cynghori_ Ionawr 2015
  Llwybr Gwaith Achos/Arbenigol (yn cynnwys 7 rhaglen) Gwaith Achos/Arbenigol_ Ionawr 2015
  Llwybr Cynrychiolaeth Llys Cynrychiolaeth mewn Llys* Ionawr 2015
Wiseradviser Gogledd Iwerddon (darperir gan Advice NI ar ran yr Ymddiriedolaeth Cynghori Ariannol) Llwybr Cyswllt a Chefnogaeth Gwaith Cychwynnol Gwaith Cefnogi Ionawr 2015
  Llwybr Gwaith Cynghori (yn cynnwys 6 rhaglen) Gwaith Cynghori_ Ionawr 2015
  Llwybr Gwaith Achos/Arbenigol (yn cynnwys 7 rhaglen) Gwaith Achos/Arbenigol_ Ionawr 2015
  Llwybr Cynrychiolaeth Llys Cynrychiolaeth mewn Llys* Ionawr 2015
*Wiseradviser yr Alban (darperir gan Money Advice Scotland a Chyngor ar Bopeth yr Alban ar ran yr Ymddiriedolaeth Cynghori Ariannol)_ Llwybr Cyswllt a Chefnogaeth Gwaith Cychwynnol (yn cynnwys 2 raglen) Gwaith Cefnogi Ionawr 2015
  Llwybr Gwaith Cynghori (yn cynnwys 6 rhaglen) Gwaith Cynghori_ Ionawr 2015
  Llwybr Gwaith Achos/Arbenigol (yn cynnwys 6 rhaglen) Gwaith Achos/Arbenigol* Ionawr 2015