Adborth Pecyn Gwerthuso Cyngor ynghylch Dyled

Adborth i’r Pecyn Cymorth

Rydym yn awyddus i hwyluso defnydd eang o’r fframwaith gwerthuso ar draws sefydliadau cyngor ynghylch dyled yn y Deyrnas Unedig. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddefnyddio’r fframwaith, byddem yn awyddus clywed gennych a chael eich adborth. Unwaith y cawsoch gyfle i ystyried y pecyn cymorth a chynnal eich gwerthusiad eich hun o’r cyngor ynghylch dyled a ddarperir yn eich sefydliad, byddai gennym ddiddordeb clywed pa wybodaeth arall y gellid ei chynnwys yn y canllawiau a’r pecyn cymorth hyn i wneud y broses o’u defnyddio’n fwy effeithlon.

Ar gyfer ymholiadau am y fframwaith gwerthuso cysylltwch â debtteam@moneyadviceservice.org.uk.

Datblygu Cyflwyniad Methodoleg Amser a Samplo Dadansoddiad