Sut i fewnbynnu data SmartSurvey i'r offeryn gwerthuso ar-lein

Pan fyddwch wedi cwblhau casglu ymatebion gan gleientiaid, bydd SmartSurvey yn casglu a chadw’r data. Gallwch weld holl ymatebion cleientiaid yn y tab ‘Canlyniadau’, ‘Crynodeb’, ‘Pob Tudalen’.

Caiff ymatebion cleientiaid eu crynhoi a’u harddangos fel cyfanswm ymateb a chanran ymateb.

Cyfanswm ymateb yw cyfanswm nifer y cleientiaid a ymatebodd i ateb i gwestiwn neilltuol.

Canran ymateb yw’r canran o gleientiaid a ymatebodd i ateb i gwestiwn neilltuol.

Os mai’r fethodoleg a ddewiswch yw casglu data drwy i gleientiaid lenwi’r ymateb ar-lein yn unig, byddwch angen y ffigurau ‘Canran ymateb’ o SmartSurvey a’r ‘Offeryn gwerthuso ar-lein’. I drosi eich data a’i fesur ar bob un o’r 15 canlyniad cleientiaid, bydd angen i chi roi’r canran ymateb gyda llaw ar gyfer pob cwestiwn yn y blwch llwyd cyfatebol o fewn ‘DALEN MEWNBWN’ yr offeryn gwerthuso ar-lein, fel y dangosir islaw:

Dylid nodi, os yw’r fethodoleg a ddewiswch yn gyfuniad o lenwi ar-lein gan y cleientiaid eu hunain, llenwi ar bapur gan y cleientiaid eu hunain a ffôn. Bydd y ffigurau ‘Cyfanswm ymateb’ yn ddefnyddiol i chi, i’w hychwanegu at y cyfanswm ymateb a gasglwyd o’r holl fethodoleg a ddewiswyd. Yn yr achos yma, bydd angen i chi ddefnyddio’r offeryn ‘Gwerthusiad papur’.

Datblygu| Cyflwyniad | Methodoleg| Amser a Samplo | Dadansoddiad| Adborth