Pecynnau Cymorth Cyngor Ariannol

Pecynnau Cymorth Cyngor Ariannol

Rydym yn hapus i weithio gydag elusennau, awdurdodau lleol, cyflogwyr ac unrhyw sefydliadau eraill er mwyn sicrhau y gallant roi cyngor ariannol cywir a defnyddiol i’w cwsmeriaid a chleientiaid. I helpu gyda hyn, mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi creu pecynnau cymorth er mwyn darparu gwybodaeth a chymorth ynghylch newidiadau polisi sydd ar gyrraedd. Gallwch lawrlwytho’r pecynnau cymorth, yn ddi-dâl, o’r dolenni isod:

Pecyn Cymorth Morgeisi Llog yn Unig ( Lawrlwytho)

Rydyn ni wedi casglu at ei gilydd giplun o ddeunydd rydyn ni’n meddwl sy’n berthnasol i’r cwsmer morgais ‘llog yn unig’ o amrediad eang o adnoddau sydd ar gael ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y diwydiant morgeisi a benthycwyr yn enwedig yn gweld hyn i gyd, neu ran ohono, yn ddefnyddiol wrth gyfathrebu â’u cwsmeriaid morgais. Byddwn yn parhau i ddatblygu’r cynnwys hwn fel bydd ein dealltwriaeth yn cynyddu, ynglŷn â’r ffordd orau i helpu’r cwsmeriaid hyn, wedi ei seilio ar yr ymchwil a’r darganfyddiadau diweddaraf.

Pecyn cymorth Credyd Cynhwysol ( Lawrlwytho)

Os ydych yn elusen, awdurdod lleol, neu sefydliad arall sy’n rhoi cyngor ariannol i’r cyhoedd, gallwch ddisgwyl dechrau derbyn rhagor o gwestiynau ynghylch Credyd Cynhwysol a’r newidiadau sydd ar gyrraedd i’r system fudd-daliadau. Mae’r pecyn cymorth Credyd Cynhwysol yn darparu gwybodaeth i’ch helpu i egluro sut y bydd y newidiadau’n effeithio ar eich cwsmeriaid a’r hyn y bydd ei angen arnynt i fod yn barod amdanynt.

Pecyn cymorth Cofrestru Awtomatig ( Lawrlwytho)

Ers mis Hydref 2012, mae Cofrestru Awtomatig mewn pensiynau gweithle wedi dechrau cael ei gyflwyno’n raddol gan gyflogwyr yn y DU. Bydd y pecyn cymorth Cofrestru Awtomatig yn darparu’r wybodaeth sydd ei angen arnoch i helpu’ch gweithwyr i ddeall effaith ariannol a buddion y newidiadau. Mae croeso ichi lawrlwytho, defnyddio a rhannu’r pecyn cymorth lle mae’n berthnasol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael cymorth pellach, cysylltwch â’r tîm Partneriaethau.