Sbri gwario’r gwyliau: Disgwylir i oedolion y Deyrnas Unedig wario dros £27bn ar wyliau haf

Dengys ein hymchwil diweddaraf bod y rhai fydd yn mynd ar wyliau yn amcangyfrif y bydd raid i bob un wario £1,027.72 ar gyfartaledd i fynd ar wyliau haf. At ei gilydd mae hyn yn cyfateb i oddeutu £27bn ar draws poblogaeth oedolion y Deyrnas Unedig.

Dengys y darganfyddiadau, a gyhoeddir wrth i’r Gwasanaeth lansio’i Gyfrifiannell Costau Haf, bod dros hanner (54%) oedolion y DU (tua 27m o bobl) yn bwriadu mynd ar wyliau haf yn 2013.

Ond nid yw ychydig yn llai na thraean (31% - oddeutu 15m o bobl) yn bwriadu mynd ar wyliau haf eleni. Mae dros hanner (56%) y garfan hon (felly oddeutu 8.5m o bobl) yn dweud mai cost yw’r ffactor mwyaf sy’n eu hatal rhag mynd i ffwrdd.