Sut yr ydym yn defnyddio cwcis

Beth yw cwcis?

Ffeil fach sy’n cynnwys llythrennau a rhifau yw cwci, a bydd yn cael ei lawrlwytho i’ch cyfrifiadur pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan. Mae nifer o wefannau’n defnyddio cwcis ac maent yn gallu gwneud llawer o bethau, fel cofio eich dewisiadau, cofnodi’r hyn rydych wedi’i roi yn eich basged siopa a chyfri nifer y bobl sy’n edrych ar wefan.

Cwcis personol (First-party cookies)

Mae cwcis personol yn cael eu gosod gan y wefan rydych yn ymweld â hi, a dim ond y safle hwnnw sy’n gallu eu darllen.

Cwcis trydydd parti

Mae cwcis trydydd parti yn cael eu gosod gan sefydliad gwahanol ar gyfer perchennog y wefan rydych yn ymweld â hi. Er enghraifft, efallai fod y wefan yn defnyddio cwmni dadansoddi trydydd parti a fydd yn gosod ei gwci ei hun i gyflawni’r gwasanaeth hwn. Hefyd, efallai fod y wefan rydych yn ymweld â hi yn cynnwys deunydd sydd wedi cael ei osod gan YouTube, er enghraifft, ac mae’n bosibl bod y safleoedd hyn yn gosod eu cwcis eu hunain.

Yn bwysicach na hynny, mae’n bosibl bod gwefan yn defnyddio rhwydwaith hysbysebu trydydd parti i gyflwyno hysbysebion wedi’u targedu ar y wefan. Efallai eu bod hefyd yn gallu tracio’r hyn y byddwch yn edrych arno ar wahanol safleoedd. Mae’n bwysig nodi nad oes cwcis hysbysebu wedi’u gosod ar gyfer pobl a fydd yn ymweld â gwefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Cwcis sesiwn

Dim ond dros dro yn ystod sesiwn pori y mae cwcis sesiwn yn cael eu cadw, ac maent yn cael eu dileu o ddyfais y defnyddiwr wrth gau’r porwr.

Cwcis cyfnod (Persistent cookies)

Mae’r math hwn o gwci yn cael ei gadw ar eich cyfrifiadur am gyfnod penodol (blwyddyn neu fwy fel arfer), ac nid yw’n cael ei ddileu wrth gau’r porwr. Mae cwcis cyfnod yn cael eu defnyddio pan fydd arnom angen gwybod pwy ydych chi am fwy nag un sesiwn pori. Er enghraifft, rydym yn defnyddio’r math hwn o gwci i storio eich dewisiadau, er mwyn gallu eu cofio y tro nesaf y byddwch chi’n ymweld â’r wefan.

Sut allaf fi reoli fy nghwcis?

Rheolyddion y porwr

Gallwch ddefnyddio eich porwr gwe (ee Internet Explorer) i wneud y canlynol:

 • dileu pob cwci
 • rhwystro pob cwci
 • caniatáu pob cwci
 • rhwystro cwcis trydydd parti
 • clirio pob cwci wrth gau’r porwr
 • agor sesiwn ‘pori’n breifat’, a
 • gosod ychwanegion ac ategion i ehangu gallu’r porwr.

Ble y gallwch chi gael gwybodaeth am reoli cwcis

Pa fath o gwcis rydym ni’n eu defnyddio?

Cwcis personol

Rydym yn defnyddio nifer o gwcis i sicrhau bod y safle’n gweithio, ac i ddadansoddi a chymharu pwy sy’n ymweld â’n safleoedd a pha fath o declyn maent yn ei ddefnyddio. O hyn, gallwn ddylunio gwasanaethau gwell a phrofiadau gwell i’r ymwelydd. Mae’r tabl canlynol yn dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio, sut maent yn cael eu defnyddio, pryd maent yn dod i ben a chategorïau’r cwcis:

Enw’r Cwci Defnydd Cynnwys Nodweddiadol Dod i ben            
_public-website_session Dynodydd sesiwn BAh7CEkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJWY4MGQwN2Y5ZjNi ZjBhZjNkMjYxZmExNjk0MDAzZmM0BjsAVEkiE3VzZXJfcmV0dXJuX 3RvBjsARiIgL2VuL2FydGljbGVzL21hbmFnaW5nLW1vbmV5SSIQX2 NzcmZfdG9rZW4GOwBGSSIxQ0s1Qmc4dGd1dzFDTVVxYUdXNklFUk5 QaURFVkdoSlJ2ellQczlqVnhJQT0GOwBG–21c1ddf4e19d067dcb 30de32de40ea456ea1d9b5 Sesiwn            
_web_tracking Anfon dynodydd sesiwn (ar draws sesiynau) i IPS er mwyn tracio defnyddiwr b9f1f00ec4c8a00d47d0b133c9cf63bf Blwyddyn            
_jid Dynodydd sesiwn 1335776339539805355 Sesiwn            
cookietest Mae’n dweud wrth y gwiriad iechyd a yw cwcis a Javascript wedi’u galluogi ar eich porwr gwir Sesiwn            
js_enabled Mae’n dweud wrth y gwiriad iechyd a yw cwcis a Javascript wedi’u galluogi ar eich porwr gwir Sesiwn            
HasClickedExternalLink Mae’n dweud wrth y gwiriad iechyd a ydych wedi clicio ar ddolen allanol. Diben hyn yw ein galluogi i’ch rhybuddio os byddwch yn gadael ein gwefan   Sesiwn            
qHistory_temp Mae’n cofio’r atebion i’ch cwestiynau dros dro tra byddwch chi’n defnyddio’r gwiriad iechyd, ac yn ein galluogi i roi eich cynllun gweithredu i chi. Mae’r cwci hwn yn awtomatig, ac felly does neb arall yn gallu gweld eich atebion 17032 20120628 False#Q0A 17033 HAPPY 20120628 17036# Sesiwn
ActionPlanState Mae’n cofio pa rannau o’ch cynllun gweithredu sydd wedi’u mwyhau ar hyn o bryd. Felly os byddwch chi’n cofrestru ac yn dychwelyd at y gwiriad iechyd yn nes ymlaen, bydd yr un fath â phan wnaethoch chi adael   30 diwrnod            
cm_vid Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi   Sesiwn            
cm_medium Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi   Sesiwn            
cm_sid Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi   Sesiwn            
cd_campid Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi   Sesiwn            
cm_mid Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi   Sesiwn            
_cookie_notice Mae’n storio’r ffaith eich bod chi wedi cael hysbysiad cwcis y Diwrnod            
_cwci_gwaredu_newyddlen (Anweithredol) Yn dynodi a ddylid arddangos troedyn y newyddlen gludiog neu beidio. (Anweithredol) cuddio 1 mis (Anweithredol)            
_cwci_cyflwyno_newyddlen (Anweithredol) Yn dynodi a ddylid arddangos troedyn y newyddlen gludiog neu beidio. (Anweithredol) cuddio Parhaol (30 mlynedd) (Anweithredol)            

Cwcis trydydd parti

Rydym yn defnyddio nifer o gwcis i sicrhau bod y safle’n gweithio, ac i ddadansoddi a chymharu pwy sy’n ymweld â’n safleoedd a pha fath o declyn maent yn ei ddefnyddio. O hyn, gallwn ddylunio gwasanaethau gwell a phrofiadau gwell i’r ymwelydd. Mae’r tabl canlynol yn dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio, sut maent yn cael eu defnyddio, pryd maent yn dod i ben a chategorïau’r cwcis:

Enw’r Cwci Defnydd Cynnwys Nodweddiadol Dod i ben      
**utma Google analytics 40641725.112976225.1335532375.1335532375.1335537480.2 2 flynedd      
** utmb Google analytics 40641725.3.10.1335537480 30 munud      
**utmc Google analytics 60997875 Sesiwn      
** utmz Google analytics 40641725.1335537480.2.2.utmcsr=qa.moneyadviceservice.org.uk utmccn=(referral) utmcmd=referral utmcct=/en/articles/target-guide 6 mis
disqus_unique Disqus commenting system 555362319221 Blwyddyn      
__qca Disqus commenting system P0-1507298755-1335532374517 5 mlynedd      
testCookie Disqus commenting system 1 Sesiwn      
mc Disqus commenting system - Quantserve Analytics 4f9a9b56-ad019-313b2-7a1af 5 mlynedd      
d Disqus commenting system - Quantserve Analytics EKkADLuBGLmfAQEGAb8J 2 fis      
UID Disqus commenting system - Quantserve Analytics 19a4b3b-2.19.171.120-1335532374 715 diwrnod      
UIDR Disqus commenting system - Quantserve Analytics 1335532374 715 diwrnod      
obuid Outbrain   60 diwrnod      
taboola_ucc TABOOLA   Blwyddyn      
n/a Media iQ   365 diwrnod      
Conversion Tracking Advertising.com   30 diwrnod      
Retargeting Advertising.com   30 diwrnod      
quantserve Quantcast   18 mis      
flashtlakingad1 FT   2 mlynedd      
id Facebook Code 30 days      

Rydym yn defnyddio nifer o gyflenwyr sydd hefyd yn gosod cwcis ar eu gwefannau ar eu rhan. Dydy’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ddim yn rheoli’r modd y mae’r cwcis hyn yn cael eu lledaenu. Dylech ymweld â’r gwefannau trydydd parti i gael mwy o wybodaeth am y rhain.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Mae nifer o wefannau’n darparu gwybodaeth fanwl am gwcis, gan gynnwys:

 • AllAboutCookies.org ac What are cookies.com.
 • Mae gwefan y Ganolfan Hysbysebu ar y Rhyngrwyd Your Online Choices yn eich galluogi i osod cwcis eithrio ar draws gwahanol rwydweithiau hysbysebu.
 • Mae Google wedi datblygu ategyn porwr i ganiatáu i ddefnyddwyr gael eu heithrio o Google Analytics ar draws pob gwefan sy’n defnyddio’r cynnyrch dadansoddi poblogaidd hwn.
 • Mae technolegau newydd fel Do Not Track gan Mozilla yn gadael ichi ddweud wrth wefannau am beidio â’ch dilyn chi.
 • Mae gan Internet Explorer nodwedd o’r enw Tracking Protection Lists sy’n gadael ichi gyflwyno rhestr o wefannau rydych chi’n dymuno eu rhwystro.
 • Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth ar Wikipediaopens in new window.