Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Faint mae pryderon ariannol eich gweithwyr yn ei gostio i’ch busnes?

Mae absenoldebau a cholli cynhyrchiant oherwydd pryder ariannol yn ychwanegu 4% at gostau cyflogres i gwmnïau’r Deyrnas Unedig.

(Barclays 2014)

Gallwch yn awr weithredu i gefnogi lles ariannol eich gweithwyr. Gall hyn wella cynhyrchiant, lleihau amser o'r gwaith a chryfhau eich enw da.

(CIPD, 2017)

Er mwyn eich helpu i ddechrau arni, rydym wedi creu canllaw syml gyda phopeth sydd arnoch ei angen mewn un lle i helpu gweithwyr i wneud y mwyaf o’u harian.

Employer best practices  top image

Canllaw gwneud y gorau o’ch arian

Gall cyflogwyr anfon y canllaw hawdd ei ddefnyddio hwn sy’n cynnwys dulliau am ddim a diduedd at eu gweithwyr i’w helpu i reoli eu harian. Dim ond ychydig funudau fydd hi’n ei gymryd i chi ei rannu gyda’ch gweithwyr - a gall wneud gwahaniaeth mawr yn eu bywydau.

Pa fantais sydd yn hyn i’m busnes i a chwestiynau cyffredin eraill

Gweithwyr mwy cynhyrchiol. Gwell ymgysylltiad. Cryfhau eich enw da. Gweithwyr yn cael trafferth (mwy nag yr ydych yn ei sylweddoli efallai) ac mae’n effeithio ar eu gwaith. Byddai gweithwyr yn hoffi i chi helpu – ac efallai nad yw helpu yn gymaint o waith ac yr ydych yn ei feddwl.

Rhagor o ffyrdd i chi helpu eich gweithwyr

Diddordeb mewn cynnig buddion neu gymhelliant sydd o gymorth iddynt ar faterion ariannol? Yna edrychwch ar y ffyrdd ychwanegol yma y gall cyflogwyr helpu eu gweithwyr i reoli eu harian.

Gwe-sgwrs *Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

  • Llun i Wener, 8am i 6pm
  • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

  • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
  • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
  • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555

Open:

  • Typetalk: 18001 0800 915 4622
  • Llun i Wener, 8am i 6pm
  • Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau