Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cwestiynau cyffredin ac awgrymiadau defnyddiol gan gyflogwyr eraill

Pa wybodaeth ariannol allaf ei rhoi i’m gweithwyr?

 • Gallwch roi llawer iawn o wybodaeth a all helpu. Er enghraifft, gwybodaeth am y buddion a’r cymhellion y gallan nhw fanteisio arnyn nhw fel gweithwyr. Gallwch hefyd gynnig ffynonellau gwybodaeth ariannol gyffredinol fel y Canllaw gwneud y gorau o’ch arian. Ni allwch argymell cynnyrch na dull gweithredu penodol – byddai hynny yn gyngor ariannol a reoleiddir.

Sut dylwn i gychwyn arni?

Beth ddylwn i ei wneud os oes gan fy ngweithiwr ragor o gwestiynau?

 • Gofynnwch iddynt gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol – i gael cyngor rhad ac am ddim a diduedd yn ogystal ag adnoddau sydd o gymorth am eu hanghenion penodol

Sut wnaethon ni roi’r canllaw hwn at ei gilydd?

 • Cydweithiodd arbenigwyr, cyflogwyr a gweithwyr i greu canllaw oedd yn effeithiol ac ymarferol
 • Clywch rai cyflogwyr a fu’n ein helpu i ddatblygu’r canllaw

Cyflogwyr

 • Wedi rhannu yr hyn sydd o bwys iddyn nhw a’r hyn sy’n eu hatal rhag rhoi cyngor ariannol i weithwyr heddiw
 • Wedi profi’r syniadau a dweud wrthym pa rai yr oedden nhw’n eu gweld yn berthnasol a hawsaf eu defnyddio
How did we put this guide together cy

Arbenigwyr

 • Tynnu sylw at y cyfarwyddyd rheoleiddiol perthnasol
 • Wedi asesu tystiolaeth am ffyrdd o helpu lles gweithwyr a gwella perfformiad gweithwyr

Gweithwyr

 • Dweud wrthym am eu problemau ariannol a sut mae hynny yn effeithio arnyn nhw yn y gwaith
 • Profi’r syniadau a dweud wrthym pa rai oedd fwyaf o help iddyn nhw
 • Gallwch greu dolen uniongyrchol o’ch gwefan i’r Canllaw gwneud y gorau o’ch arian fel bod gweithwyr yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yma yn rhwydd a chael mynediad at ragor o gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol ar draws y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Cliciwch yma i gael gwybod sut

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn Saesneg yn unig

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn Saesneg yn unig

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm, Dydd Sadwrn ar gau
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
 • Ein cyfeiriad e-bost cyffredinol yw enquiries@maps.org.uk.

 • Fel rheol byddwn yn ymateb i’ch ymholiad o fewn 48 awr ar ôl derbyn.