Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Rhagor o ffyrdd i chi helpu eich gweithwyr

Fel cyflogwr, rydych mewn sefyllfa unigryw i gynnig rhai ffyrdd a all helpu eich gweithwyr i reoli eu harian yn well. Mae rhai cynlluniau hefyd yn cynnig manteision trethiannol i chi fel cyflogwr.

A oes angen i chi gofrestru eich gweithwyr yn awtomatig ar bensiwn gweithle? Dysgwch beth sydd angen i chi ei wneud heddiw.

Gwahoddwch arbenigwyr fel eich darparwr pensiwn neu arbenigwr morgais eich banc lleol i drafod materion ariannol gyda’ch gweithwyr.

Holwch a yw busnesau lleol, fel campfeydd a bwytai, yn cynnig cynlluniau disgownt i weithwyr.

Ceisiwch leihau baich costau teithio i’r gwaith i’ch gweithwyr – helpwch gyda thocynnau teithio tymor neu cynigiwch gynllun beicio i’r gwaith.

Gweithio mewn partneriaeth gyda chwmnïau, er enghraifft Neyber, Salary Finance neu eich Undeb Credyd lleol sy’n darparu benthyciadau i gyflogeion ac yn casglu ad-daliadau’n uniongyrchol o’r gyflogres

Chwiliwch am ffyrdd i helpu gweithwyr reoli treuliau yn gysylltiedig â’r gwaith, fel cynnig cerdyn credyd corfforaethol.

Ystyriwch negodi yswiriant bywyd grŵp i’ch gweithwyr. Gall hyn gynnig polisi rhatach y gall eich gweithwyr dalu amdano. Bydd hyn yn cynnig sicrwydd ariannol i’w hanwyliaid petaent yn marw tra byddant yn gweithio i chi.

Darparu yswiriant diogelu incwm grŵp i’ch gweithwyr sy’n eu helpu os na fyddant yn gallu gweithio oherwydd anaf neu salwch tymor hir.

Gall yswiriant iechyd trwy’r gweithle gynnig buddion meddygol ychwanegol i’ch gweithwyr a’u hanwyliaid.

Gall rhaglen Cymorth i weithwyr gynnig gwasanaethau cynghori cyfrinachol i helpu eich gweithwyr i drafod problemau a all fod yn effeithio ar eu bywydau.

Cynnig mynediad i weithwyr at gynghorydd ariannol a reoleiddir Gallwch gynnig hyd at £500 o gyngor pensiwn y flwyddyn a chael rhyddhad ar gyfraniadau treth ac yswiriant gwladol.

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau