Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Beth yw’r fantais i’ch busnes?

Gall sialensiau ariannol eich gweithwyr effeithio ar eu perfformiad yn y gwaith a gallant fod yn costio amser ac arian i’ch busnes...

1

Dywed

1 o bob 4

o weithwyr eu bod wedi colli cwsg oherwydd pryderon am arian

SMF, 2016

2

Mae

8%

o weithwyr wedi treulio amser yn ystod eu diwrnod gwaith yn ymdrin â phroblemau ariannol

CIPD, 2017

3

Mae

46%

yn dweud bod pwysau ariannol yn effeithio ar eu perthynas â’r rheolwr

Nebver, 2016

4

Dywed

59%

o weithwyr gyda phryderon ariannol “cyfredol” bod pryderon ariannol yn eu hatal rhag cyflawni ar eu gorau yn eu gwaith

Willis Towers Watson, 2016

5

Cytunodd

89%

o gyflogwyr bod pryderon ariannol yn cael effaith ar berfformiad gweithwyr yn y gweithle

FCA, 2017

6

Mae absenoldebau a phresonoliaeth oherwydd pryder ariannol yn ychwanegu 4% at gostau cyflogres i gwmnïau’r Deyrnas Unedig

Barclays, 2014

7

Yn flynyddol mae straen ariannol yn costio £121biliwn ac 18miliwn o oriau gwaith mewn amser o’r gwaith i economi’r Deyrnas Unedig

Neyber, 2016

People d

Mae ar weithwyr angen eich help chi. Ac yn awr, gyda’r canllaw hwn, fe allwch chi.

30

o weithwyr yn gwneud penderfyniadau ariannol heb ddigon o wybodaeth – nid ydynt yn defnyddio cyngor neu wybodaeth wrth bwyso a mesur dewisiadau am wario neu gynilo

CIPD, 2017

46

o weithwyr yn gwerthfawrogi petai eu cyflogwr yn rhoi mynediad i raglenni ymwybyddiaeth ariannol

SMF, 2016

58

o weithwyr yn gwerthfawrogi cefnogaeth wedi ei hwyluso gan y cyflogwr i helpu eu lles ariannol

Neyber, 2017

70

o gyflogwyr yn cyfeirio gweithwyr at wybodaeth ddefnyddiol petai ganddynt fynediad ati

FCA, FAWG, 2017

Gwe-sgwrs *Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

  • Llun i Wener, 8am i 6pm
  • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

  • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
  • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
  • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555

Open:

  • Typetalk: 18001 0800 915 4622
  • Llun i Wener, 8am i 6pm
  • Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau