Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r ddewislen Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Dewiswch a chymharwch incwm gwarantedig am gyfnod sefydlog (a elwir hefyd yn flwydd-dal cyfnod sefydlog)

Dyma rai cwestiynau i'ch rhoi ar ben ffordd

Pryd gawsoch chi'ch geni?

Mae oed yn un ffactor ar gyfer cyfrifo incwm ymddeol. Po hynaf y byddwch, yr uchaf fydd y dyfynbrisiau incwm a gewch. Os ydych chi'n iau na 55 oed, nid yw fel arfer yn syniad da i gael mynediad at eich cronfa bensiwn ac ni fydd ein tablau yn darparu dyfynbrisiau. Rydym yn awgrymu eich bod yn siarad gyda chynghorydd ariannol wedi'i reoleiddio cyn bwrw ymlaen os ydych yn iau na 55 oed.

Pryd fyddech chi'n hoffi i'ch incwm ddechrau?

Byddwch yn {0} mlwydd oed

Byddwch yn {0} mlwydd oed. Nid yw'n tablau yn darparu dyfynbrisiau os ydych yn ymddeol cyn 55 oed - os felly dylech geisio cyngor

FixedAnnuity_FindFixedAnnuity_YourDetails_Form_RetirementPlan_Legend

Gall eich cod post effeithio ar eich incwm

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

Dewiswch a chymharwch incwm gwarantedig am gyfnod sefydlog - WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni??

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau