Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Deallwch eich dewisiadau wrth ymddeol

Gwyliwch y fideo byr hwn o bobl yn disgrifio eu profiad gyda blwydd-daliadau. Lawrlwytho adysgrif y fideo

Nid yw ymddeoliad yn gyfnod mor dyngedfennol ag y bu ar un adeg. Os byddwch yn stopio gweithio yn syth neu yn ymddeol yn raddol, gall yr offeryn hwn eich helpu i wneud y mwyaf o’ch cynilion ar gyfer eich ymddeoliad. Gall yr offeryn hwn eich helpu i:

 • ddeall yr ystyriaethau allweddol gyda’ch incwm ymddeol
 • ddynodi pa ffynonellau incwm fydd gennych yn ystod eich ymddeoliad
 • ystyried eich dewisiadau ar gyfer eich cronfa bensiwn
 • gyfrifo faint y gallwch ei gael o bob dewis ac unrhyw faglau i’w hosgoi
 • benderfynu beth ddylai eich camau nesaf fod
Cymharu dewisiadau incwm yn eich ymddeoliad

Mae rheolau newydd a gyflwynwyd yn Ebrill 2015 yn rhoi mwy o ryddid ynglŷn â beth gewch chi ei wneud gyda’ch cronfa bensiwn. Gall penderfynu beth i’w wneud fod yn gymhleth.

Yn yr offeryn dewisiadau incwm yn eich ymddeoliad rydym yn esbonio beth y bydd angen i chi feddwl amdano. Mae hyn yn cynnwys pa incwm fydd gennych, faint fydd arnoch ei angen ac am ba hyd y bydd angen i’r arian barhau. Bydd arnoch hefyd angen ystyried risgiau i’ch incwm, treth ac etifeddiaeth.

Yna gallwch archwilio eich dewisiadau cronfa bensiwn a defnyddio ein hoffer i geisio rhoi tro ar wahanol sefyllfaoedd i weld beth sy’n iawn i chi.

Yn olaf, mae rhai camau ymarferol ac adnoddau i’ch helpu i gynllunio ar gyfer ymddeoliad cyfforddus.

Retirement shop

Ein haddewid i chi

 • Cyngor ariannol diduedd am ddim, a sefydlwyd gan y llywodraeth
 • Nid ydym yn derbyn unrhyw gymhelliad na chomisiwn
 • Ni fyddwn yn cysylltu â chi nag yn rhannu eich manylion

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau