Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cynllunio cyllideb ar gyfer ymddeoliad

Gwyliwch y fideo byr hwn o’r newyddiadurwr ariannol Paul Lewis yn egluro sut i gyllidebu mewn ymddeoliad. Lawrlwythwch sgript y fideo

Os hoffech chi wybod faint o arian fydd gennych chi pan fyddwch chi’n ymddeol, mae creu cyllideb yn ffordd dda iawn o ddechrau.

  • Deallwch pam mae cyllidebu mewn ymddeoliad yn ddefnyddiol
  • Dysgwch sut i gyllidebu mewn ymddeoliad
  • Lluniwch gynllun cyllideb ar-lein neu ar bapur
Paratowch gyllideb ar-lein

neu lawrlwythwch y daflen waith ar gyllidebu

Pam ddylid creu cyllideb?

Bydd cyllideb yn dangos i chi faint o arian sydd gennych yn dod i mewn ac ar beth yr ydych yn ei wario. Mae’n ei gwneud hi’n haws creu’ch cynllun gwariant eich hun a fydd yn sicrhau y byddwch yn rheoli’ch arian yn ystod eich ymddeoliad.

Cyllidebu ar gyfer ymddeoliad

Wedi i chi gwblhau cyllideb a gwybod faint o arian fydd gennych chi i fyw arno, gallwch wneud penderfyniadau deallus ynglŷn â’r math o fywyd yr hoffech chi ei fwynhau yn eich ymddeoliad.

Efallai y llwyddwch chi i gyfaddawdu er mwyn eich galluogi i ymddeol yn gynt neu wario rhagor ar eich diddordebau neu deithio.

Creu cyllideb ar-lein

Ewch ati ar unwaith gyda’n cynllunydd cyllideb ar-lein hawdd ei ddefnyddio a fydd yn eich tywys drwy’r broses gyllidebu.

Paratowch gyllideb ar-lein

Paratowch gyllideb ar bapur

Mae cyllidebu ar bapur yr un mor effeithiol â chyllidebu ar-lein. Lawrlwythwch ein cynllunydd cyllideb ar bapur i roi cychwyn arni nawr.

Lawrlwythwch y daflen waith ar gyllidebu
A oes gennych chi gwestiwn am bensiynau? Gofynnwch i'r arbenigwyr ar bensiynau. Dim jargon. Cyngor cyfeillgar syml. Am ddim. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Gwe-sgwrs *Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

  • Llun i Wener, 8am i 6pm
  • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
All-lein

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555

Open:

  • Typetalk: 18001 0800 915 4622
  • Llun i Wener, 8am i 6pm
  • Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau