Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Pensiynau ac ymddeoliad

Y newyddiadurwr ariannol Paul Lewis yn esbonio sut i wneud y gorau o gynllunio ar gyfer ymddeol Lawrlwythwch sgript y fideo

Pa un ai’ch bod yn ystyried cynilo i mewn i bensiwn am y tro cyntaf neu’n gwneud penderfyniadau ar gyfer eich ymddeoliad, mae’r adran hon yn cynnig gwybodaeth ac offer defnyddiol i’ch cynorthwyo i wneud y mwyaf o’ch arian.

Bydd yr adran hon yn eich helpu i:

 • Canfyddwch y manteision o gynilo ar gyfer ymddeoliad
 • Deallwch y gwahanol fathau o bensiwn
 • Dysgwch am eich dewisiadau ar gyfer ymddeol
 • Ceisiwch help gyda materion blynyddoedd hŷn
 • Darganfyddwch pa gymorth a chyngor sydd ar gael

Llinell amser cynilion pensiwn

Bydd y llinell amser hon yn eich helpu i ddeall buddion cynilo pensiwn hirdymor ac ymroi i reoli'ch arian.

Offeryn Dewisiadau incwm ymddeol

Archwiliwch yr ystyriaethau allweddol wrth i chi nesáu at ymddeoliad, a chymharu opsiynau a chael arweiniad ar y camau nesaf.

Dod o hyd i gynghorydd ymddeoliad

Dewch o hyd i gynghorydd ariannol i roi cymorth i chi wrth gynllunio’ch ymddeoliad os ydych yn ystyried ymddeol neu wedi gwneud hynny’n barod.

A oes gennych chi gwestiwn am bensiynau? Gofynnwch i'r arbenigwyr ar bensiynau. Dim jargon. Cyngor cyfeillgar syml. Am ddim. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

Oes gennych gwestiwn am bensiwn?

Dechreuwchsgwrs byw gydag un o’n arbenigwyr pensiwn Dydd Lluni ddydd Gwener 9am i 6.20pm

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau