Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Pensiynau ac ymddeoliad

Y newyddiadurwr ariannol Paul Lewis yn esbonio sut i wneud y gorau o gynllunio ar gyfer ymddeol Lawrlwythwch sgript y fideo

Pa un ai’ch bod yn ystyried cynilo i mewn i bensiwn am y tro cyntaf neu’n gwneud penderfyniadau ar gyfer eich ymddeoliad, mae’r adran hon yn cynnig gwybodaeth ac offer defnyddiol i’ch cynorthwyo i wneud y mwyaf o’ch arian.

Bydd yr adran hon yn eich helpu i:

 • Canfyddwch y manteision o gynilo ar gyfer ymddeoliad
 • Deallwch y gwahanol fathau o bensiwn
 • Dysgwch am eich dewisiadau ar gyfer ymddeol
 • Ceisiwch help gyda materion blynyddoedd hŷn
 • Darganfyddwch pa gymorth a chyngor sydd ar gael

Llinell amser cynilion pensiwn

Bydd y llinell amser hon yn eich helpu i ddeall buddion cynilo pensiwn hirdymor ac ymroi i reoli'ch arian.

Offeryn Dewisiadau incwm ymddeol

Archwiliwch yr ystyriaethau allweddol wrth i chi nesáu at ymddeoliad, a chymharu opsiynau a chael arweiniad ar y camau nesaf.

Dod o hyd i gynghorydd ymddeoliad

Dewch o hyd i gynghorydd ariannol i roi cymorth i chi wrth gynllunio’ch ymddeoliad os ydych yn ystyried ymddeol neu wedi gwneud hynny’n barod.

Beth fydd ei angen arnoch

Dysgwch pam a phryd i gynilo i bensiwn a sut i gyfrifo faint fydd eich cronfa bensiwn

Faint sydd gennych chi

Dysgwch yr holl ffeithiau angenrheidiol ynglŷn â symud tuag at ymddeoliad

A oes gennych chi gwestiwn am bensiynau? Gofynnwch i'r arbenigwyr ar bensiynau. Dim jargon. Cyngor cyfeillgar syml. Am ddim. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Gwe-sgwrs * Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Gwe-sgwrs ar gael o 8am i 8pm. *

Open:

 • Ar hyn o bryd nid yw ar gael tan 22 Awst 2018
 • Gwneud gwelliannau i'r gwasanaeth
 • Diolchwn ichi am eich amynedd
All-lein

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555 *

Open:

 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn ar gau
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau