Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r ddewislen Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cymharu cynnyrch incwm gwarantedig (blwydd-daliadau) Blwydd-daliadau

Adalw'r dyfynbris a gadwyd

Byddwch wedi cael cod adalw wrth i chi gadw'ch dyfynbris. Efallai y byddwch wedi dewis cael e-bostio'ch cod atoch.

A hoffech greu dyfynbris newydd yn ei le?

Camau nesaf

Cynlluniwch gyllideb ar gyfer eich anghenion ymddeol

Gallwch ddefnyddio'r dyfyniadau hyn fel canllaw i faint y gallech ei gael o Cynnyrch Incwm Oes Gwarantedig. Fodd bynnag, mae'r dyfyniadau a ddangosir yn rhai dangosol ac yn seiliedig ar gyfraddau blwydd-daliadau cyfredol a'r wybodaeth a ddarparwyd gennych. Darllen mwy.
Cynlluniwch eich cyllideb ymddeoliad

Cysylltu â Chynghorydd Ariannol Annibynnol

Cyn prynu blwydd-dal rydym yn argymell eich bod yn trafod y dyfynbrisiau hyn gyda chynghorydd ariannol a fydd yn asesu eich amgylchiadau personol ac ariannol, yn dweud wrthych a yw blwydd-dal yn addas i chi ac yn eich helpu i sicrhau'r cynnig gorau. Gallwch anfon neu fynd â chopi o'r wybodaeth a roddoch ar y ffurflen hon i'ch cynghorydd ariannol, fel nad oes rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth eto. I chwilio am gynghorydd ariannol, defnyddiwch ein
Ymddeoliad - pam ddylwn i gael cyngor?

Mynnwch ganllaw am ddim gan Pension Wise

Os ydych yn 50 oed neu hyn gallwch ddefnyddio Pension Wise, gwasanaeth am ddim a gefnogir gan y llywodraeth, i'ch helpu i ddeall yr holl ddewisiadau sydd gennych i gael mynediad i'ch cronfa bensiwn. Mae'n wasanaeth diduedd sydd ar gael ar-lein, ar y ffôn, a neu wyneb yn wyneb.
Mynnwch ganllaw am ddim gan Pension Wise

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

Cymharu cynnyrch incwm gwarantedig (blwydd-daliadau) - WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni??

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau