Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Lle i gael cyngor am ddim ar ddyledion ym Bradford

Os ydych yn cael anhawster gyda dyledion, gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Serch hynny, gyda llawer iawn o wasanaethau cynghori rhad ac am ddim ar gael ym Bradford a ledled y DU, gallwch ddod o hyd i gymorth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Sut fydd cynghorydd dyledion yn eich helpu chi?

Bydd cynghorydd dyledion:

 • byth yn eich barnu na'n gwneud i chi deimlo'n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi bob amser, waeth pa mor fawr neu fach yw'ch problem
 • yn chwilio am ffyrdd i reoli’ch dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian i'w clirio
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai

A wyddech chi?

Dywed wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion wrthym eu bod yn teimlo dan lai o straen neu'n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

Mae’r holl wasanaethau isod am ddim, yn gyfrinachol ac â chod safonol neu aelodaeth wedi ei achredu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb a lleol

Chwiliwch am wasanaeth cyngor ar ddyledion yn lleol i chi. Yna gallwch drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb a siarad â chynghorydd arbenigol yn bersonol.

28 results for “bradford
 • Bradford Citizens Advice

  • Argus Chambers, BRADFORD, West Yorkshire, BD1 1HX
  • 03442 451282
  0.38 milltiroedd
 • Manningham Project Ltd

  0.72 milltiroedd
 • Girlington Advice and Training Centre

  1.16 milltiroedd
 • West Bowling Community Advice & Training Centre

  • West Bowling Centre, Bradford, Bradford, BD5 8EA
  • 01274 733770
  1.48 milltiroedd
 • Windhill Advice Centre

  • Church Street, Shipley, West Yorkshire, BD18 2NR
  • 01274 588831
  2.64 milltiroedd
 • Shipley Citizens Advice

  • 6 - 8 Windsor Road, SHIPLEY, West Yorkshire, BD18 3EQ
  • 03442 451282
  2.70 milltiroedd
 • Inspired Neighbourhood Community Interest Company

  • Wright Watson Enterprise Centre, Bradford, Bradford, BD10 9LD
  • 01274 952057
  2.90 milltiroedd
 • Halifax Citizens Advice

  • 37 Harrison Road, HALIFAX, West Yorkshire, HX1 2AF
  • 0300 330 9048
  6.74 milltiroedd
 • Keighley Citizens Advice

  • Central Hall, Alice Street, KEIGHLEY, West Yorkshire, BD21 3JD
  • 03442 451282
  7.93 milltiroedd
 • Elland Library

  • Elland Library, Coronation Street, ELLAND, West Yorkshire, HX5 0DF
  • 0300 330 9048
  8.35 milltiroedd
 • Citizens Advice Leeds

  • Westminster Buildings, 31 New York Street, LEEDS, West Yorkshire, LS2 7DT
  • 0113 223 4400
  9.02 milltiroedd
 • Kirklees Citizens Advice and Law Centre (Dewsbury)

  • Units 5/6 Empire House, Wakefield Old Road, DEWSBURY, West Yorkshire, WF12 8DJ
  • 0344 848 7970
  9.02 milltiroedd
 • Chapeltown Citizens Advice

  • Willow House, New Roscoe Buildings, Cross Francis Street, LEEDS, West Yorkshire, LS7 4BZ
  • 0113 223 4400
  9.36 milltiroedd
 • Kirklees Citizens Advice and Law Centre - Huddersfield

  • 1&3 Brook Street, HUDDERSFIELD, West Yorkshire, HD1 1EB
  • 0344 848 7970
  10.16 milltiroedd
 • Wakefield Citizens Advice

  • Ground Floor, 27 King Street, WAKEFIELD, West Yorkshire, WF1 2SR
  • 03444 111 444
  13.12 milltiroedd
 • Todmorden Health Centre

  • Todmorden Health Centre, Lower George Street, Calderdale, TODMORDEN, West Yorkshire, OL14 5RN
  • 0300 330 9048
  14.74 milltiroedd
 • Craven and Harrogate Districts (Craven) Citizens Advice Bureau

  • St Andrews Church Hall, Newmarket Street, SKIPTON, North Yorkshire, BD23 2JE
  • 03444 111 444
  15.43 milltiroedd
 • Craven and Harrogate Districts (Harrogate) Citizens Advice

  • Audrey Burton House, Queensway, HARROGATE, North Yorkshire, HG1 5LX
  • 03444 111 444
  16.38 milltiroedd
 • Craven and Harrogate Districts (Ripon) Citizens Advice Bureau

  • Head Office, Audrey Burton House, Queensway, HARROGATE, North Yorkshire, HG1 5LX
  • 03444 111 444
  16.38 milltiroedd
 • Colne Citizens Advice

  • Surestart Centre, Walton Street, COLNE, Lancashire, BB8 0EL
  • 0300 330 1176
  17.25 milltiroedd
 • Nelson Citizens Advice

  • 61/63 Every Street, NELSON, Lancashire, BB9 7LT
  • 01282 616750
  18.91 milltiroedd
 • Barnoldswick Citizens Advice

  • Civic Hall, Fernlea Avenue, BARNOLDSWICK, Lancashire, BB18 5DL
  • 0300 330 1176
  19.35 milltiroedd
 • Citizens Advice Rossendale

  • Ground Floor, Stubbylee Hall, Stubbylee Lane, BACUP, Lancashire, OL13 0DE
  • 0300 456 2552
  19.56 milltiroedd
 • Burnley Citizens Advice

  • Suite A4, Lodge house, Cow Lane, BURNLEY, Lancashire, BB11 1NN
  • 0300 330 1176
  19.94 milltiroedd
 • Pennine West Citizens Advice (Rochdale)

  • 104/106 Drake Street, ROCHDALE, Greater Manchester, OL16 1PQ
  • 0300 330 9073
  20.46 milltiroedd
 • Barnsley Citizens Advice

  • 1st Floor, Wellington House, 36 Wellington Street, BARNSLEY, South Yorkshire, S70 1WA
  • 03444 111 444
  20.47 milltiroedd
 • Pennine West Citizens Advice (Oldham)

  • 1-2 Ascroft Court, Peter Street, OLDHAM, Greater Manchester, OL1 1HP
  • 0300 330 9073
  22.85 milltiroedd
 • Citizens Advice Hyndburn

  • New Era Centre, Paradise Street, ACCRINGTON, Lancashire, BB5 1PB
  • 0300 456 2552
  24.95 milltiroedd

Wasanaethau cyngor ar ddyledion ar-lein

Mae gwasanaethau ar-lein yn ddiogel a gallwch gael cymorth personol ar unwaith. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd.

Gwasanaethau cyngor ar ddyledion dros y ffôn

Gallwch siarad â chynghorydd arbenigol yn uniongyrchol. Fel arfer mae gwasanaethau dros y ffôn ar gael yn ystod yr wythnos, gyda’r nos ac ar Sadyrnau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes bach a’ch bod mewn dyledion personol neu fusnes, cysylltwch â’r gwasanaeth rhad ac am ddim yn eich ardal: Llinell Ddyled Busnes (Cymru a Lloegr) a Llinell Ddyled Busnes (yr Alban) neu Gwasanaeth Dyled Busnes NI (Gogledd Iwerddon).

Wedi sylwi ar wall? Gadewch i ni wybod.

Mae’r holl wasanaethau am ddim, yn gyfrinachol ac yn cynnal safon a achredir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw gyngor a roddir gan drydydd partïon.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, 8am to 3pm
 • Sunday and Bank Holidays, closed
All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Call us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, Sunday and Bank Holidays, closed