Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Lle i gael cyngor am ddim ar ddyledion ym Bristol

Os ydych yn cael anhawster gyda dyledion, gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Serch hynny, gyda llawer iawn o wasanaethau cynghori rhad ac am ddim ar gael ym Bristol a ledled y DU, gallwch ddod o hyd i gymorth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Sut fydd cynghorydd dyledion yn eich helpu chi?

Bydd cynghorydd dyledion:

 • byth yn eich barnu na'n gwneud i chi deimlo'n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi bob amser, waeth pa mor fawr neu fach yw'ch problem
 • yn chwilio am ffyrdd i reoli’ch dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian i'w clirio
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai

A wyddech chi?

Dywed wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion wrthym eu bod yn teimlo dan lai o straen neu'n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto

Ar y dudalen hon cewch hyd i:

Mae’r holl wasanaethau isod am ddim, yn gyfrinachol ac â chod safonol neu aelodaeth wedi ei achredu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb a lleol

Chwiliwch am wasanaeth cyngor ar ddyledion yn lleol i chi. Yna gallwch drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb a siarad â chynghorydd arbenigol yn bersonol.

22 results for “bristol
 • Bristol Citizens Advice

  0.18 milltiroedd
 • Talking Money

  0.43 milltiroedd
 • St Pauls Advice Centre

  • 146 Grosvenor Road, St Pauls, Bristol, BS2 8YA
  • 0117 9405406
  0.80 milltiroedd
 • North Bristol Advice Centre

  • 2 Gainsborough Square, Lockleaze, Bristol, BS7 9XA
  • 0117 9515751
  2.75 milltiroedd
 • South Bristol Advice Service

  • The Withywood Centre, Bishopsworth, Bristol, BS13 8QA
  • 0117 903 8358
  3.53 milltiroedd
 • The Students' Union Advice Centre UWE Bristol

  • Advice Centre, Students union U Block, Bristol, BS16 1QY
  • 0117 32 82676
  3.65 milltiroedd
 • Bath & North East Somerset (Keynsham) Citizens Advice

  • One Stop Shop, Market Walk, KEYNSHAM, Somerset, BS31 1FS
  • 0344 848 7919
  4.81 milltiroedd
 • South Gloucestershire (Yate) Citizens Advice

  • Kennedy Way, YATE, South Gloucestershire, BS37 4DQ
  • 03444 111 444
  9.47 milltiroedd
 • Bath & North East Somerset (Bath City Centre) Citizens Advice Bureau

  • 2 Edgar Buildings, George Street, BATH, Somerset, BA1 2EE
  • 0344 848 7919
  10.87 milltiroedd
 • Monmouthshire County (Caldicot) Citizens Advice

  11.80 milltiroedd
 • Bath & North East Somerset (Midsomer Norton) Citizens Advice

  • The Hollies, High Street, MIDSOMER NORTON, Somerset, BA3 2DP
  • 0344 848 7919
  12.51 milltiroedd
 • Monmouthshire County (Chepstow) Citizens Advice

  • The Gate House, High Street, CHEPSTOW, Monmouthshire, NP16 5LH
  • 03444 77 20 20
  13.42 milltiroedd
 • Citizens Advice North Somerset

  • The Badger Centre, 3-6 Wadham Street, WESTON-SUPER-MARE, Somerset, BS23 1JY
  • 03444 111 444
  18.37 milltiroedd
 • Mendip (Shepton Mallet) Citizens Advice Bureau

  • Highfield House, SHAPE Mendip Campus, SHEPTON MALLET, Somerset, BA4 5BT
  • 03 444 889 623
  18.59 milltiroedd
 • Trowbridge Citizens Advice

  18.88 milltiroedd
 • Mendip (Frome) Citizens Advice

  19.31 milltiroedd
 • Newport Citizens Advice Ltd

  19.79 milltiroedd
 • Melksham

  • The Town Hall, Market Place, MELKSHAM, Wiltshire, SN12 6ES
  • 03444 111 444
  20.16 milltiroedd
 • Chippenham Citizens Advice

  • 3 Avon Reach, Monkton Hill, CHIPPENHAM, Wiltshire, SN15 1EE
  • 03444 111 444
  20.31 milltiroedd
 • Citizens Advice Torfaen (Cwmbran)

  23.17 milltiroedd
 • Risca Citizens Advice Bureau

  24.23 milltiroedd
 • Warminster

  • The Library, Three Horseshoes Walk, WARMINSTER, Wiltshire, BA12 9BT
  • 03444 111 444
  24.64 milltiroedd

Wasanaethau cyngor ar ddyledion ar-lein

Mae gwasanaethau ar-lein yn ddiogel a gallwch gael cymorth personol ar unwaith. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd.

Gwasanaethau cyngor ar ddyledion dros y ffôn

Gallwch siarad â chynghorydd arbenigol yn uniongyrchol. Fel arfer mae gwasanaethau dros y ffôn ar gael yn ystod yr wythnos, gyda’r nos ac ar Sadyrnau.

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes bach a’ch bod mewn dyledion personol neu fusnes, cysylltwch â’r gwasanaeth rhad ac am ddim yn eich ardal: Llinell Ddyled Busnes (Cymru a Lloegr) a Llinell Ddyled Busnes (yr Alban) neu Gwasanaeth Dyled Busnes NI (Gogledd Iwerddon).

Wedi sylwi ar wall? Gadewch i ni wybod.

Mae’r holl wasanaethau am ddim, yn gyfrinachol ac yn cynnal safon a achredir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw gyngor a roddir gan drydydd partïon.

Web chat

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, 8am to 3pm
 • Sunday and Bank Holidays, closed
All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Call us

Give us a call for free and impartial money advice.

0800 138 7777

Open:

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Monday to Friday, 8am to 6pm
 • Saturday, Sunday and Bank Holidays, closed